Aktuell lagstiftning för personlig assistans

Vad gäller kring tystnadsplikt, dokumentation, rapporterings- och anmälningsplikt med mera inom personlig assistans?

En omfattande lagstiftning påverkar assistansanordnare i yrkesmässigt bedriven enskild regi. 

Utbildningsdagen behandlar allsidigt med vissa djupdykningar denna lagstiftning, t.ex. tystnadspliktens tillämpning, frågor om kvalitet, doku­mentation och rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah samt tre anmälnings­plikter. 

Vid kursdagen visas hur dessa bestämmelser klokt kan hanteras, praktiskt och överskådligt.  

 

Innehåll Aktuella utbildningstillfällen Administration av mina utbildningar

Innehåll

Följande punkter tas upp vid kursdagen:

  • Tystnadsplikt – lagstiftning och skyldighet/möjlighet att i vissa fall lämna ut uppgifter från verksamheten. Hantering av tystnadsplikten i företaget och utåt, mot andra.
  • Barn­­perspektivet - vad innebär det i LSS? Och FN:s Barnkonvention kan bli svensk lag inom kort.
  • Anmälningsplikt till socialnämnden då ett barn misstänks fara illa. Lagstiftningen ger numera ökad möjlighet till återkoppling från socialnämnden och möte med socialtjänstens personal och den familj anmälan gäller efter en anmälan.
  • Lag om registerkontroll i verksamheten - för vilka och på vilket sätt? 
  • Lex Sarah- aktuell lagstiftning, krav på huvudmannen och dess personal att rapportera, dokumentera och informera berörd nämnd vid missförhållanden samt anmälningsplikt till Socialstyrelsen i vissa fall. En översiktlig genomgång.
  • Presentation av omkring 40 fall av allvarliga missförhållanden enligt lex Sarah som anmälts till och bedömts av Inspektionen för vård och omsorg(IVO)
  • Lex Maria vid delegerad hälso- och sjukvård – rapporterings- och anmälningsplikt. Vad bör man tänka på vid delegering?
  • Stärkt meddelarskydd vid massmediakontakter för bl.a. assistansanordnare. 

 

Kursen leds av Staffan Olsson, sakkunnig i frågor om LSS, tystnadsplikt, sekretess och anmälningsplikt. Han har skrivit boken ”Sekretess och anmälningsplikt i personlig assistans inom LSS”, Studentlitteratur 2011 och intervjuats vid flera tillfällen på www.assistanskoll.se.

Varje deltagare får, utöver ett kursintyg efter dagen, en omfattande dokumentation och kan inom 6 månader efter kursen utan extra kostnad ställa frågor till Staffan via e-post eller mobiltelefon. 

Tid

09.30-16.30

Kostnad

Kostnaden inkluderar för- och eftermiddagskaffe, lunch samt kursmaterial.

Betalning

Betalning ska ske senast 10 dagar efter erhållen faktura.

Transporter och logi

Deltagarna ansvarar själva för bokning av resa och logi samt kostnader för detta.

Återbud eller ändring av anmälan

Meddela KFO omgående när anmälan ändras eller dras tillbaka. Vid återbud mellan 1-4 veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Anmälan kan överlåtas på annan person i medlemsföretaget.

Aktuella utbildningstillfällen

Ort Datum Sista anmälan Anmälan
Göteborg 25 april 27 mars För sent att anmäla sig
Stockholm 26 april 6 april För sent att anmäla sig

Administration av mina utbildningar

Ange den e-postadress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, ladda ner utbildningsmaterial och avanmäla dig.