Verksamhetsberättelse

Välkommen att ta del att KFOs senaste verksamhetsberättelser.

KFO är Sveriges största fristående arbetsgivarförening. Vi har över 4 000 medlemsföretag som tillsammans sysselsätter mer än 100 000 årsanställda. Vi ger våra medlemmar personligt och professionellt stöd i stora och små arbetsgivarfrågor. Vi arbetar aktivt och strategiskt inom politiken, föreningslivet och näringslivet för att förbättra villkoren för våra medlemmar. KFO är arbetsgivarorganisationen för företag och organisationer inom kooperation, idéburen välfärd och civilsamhälle.

Här kan ni ta del av KFOs verksamhetsberättelser från de senaste åren. I verksamhetsberättelsen finns KFOs förvaltningsberättelse med årsredovisning. Utöver detta innehåller verksamhetsberättelsen bland annat fakta om KFO och våra avtalsområden, information om vad vi åstadkommit under året som gått samt våra mål för nästkommande år.