Organisation och styrelse

Verksamheten bedrivs dels i Arbetsgivarföreningen KFO och dels i servicebolaget KFO Service AB.


Arbetsgivarföreningen KFO:s styrelse

Ordinarie ledamöter

Leif Linde, ordförande Styrelseordförande, Fonus
Anders Stake, vice ordförande VD, Coop Mitt, Gävle
Britt Hansson VD och koncernchef, OK ek för, Stockholm
Cecilia Blanck Verksamhetschef, Brukarkooperativet JAG, Stockholm
Gordon Hahn Ordförande, Coompanion Sverige, Stockholm
Jonas Nygren Förbundschef, Hyresgästföreningen, riksförbundet, Stockholm
Karin Bartholf Direktör, Coop Sverige AB, Stockholm
Mimmi von Troil VD, FSO Fria Förskolor, Göteborg
Tommy Ohlström Ordförande KF
Jens Henriksson VD, Folksam, Stockholm
Elisabeth Wallenius Ordförande, Funktionsrätt Sverige, Stockholm
Monica Höglind HR-direktör, Samhall 
Björn Jidéus Personalföreningsrepresentant

Suppleanter

Karin Goddard HR-chef, Riksbyggen, Stockholm
Anders Dahlquist-Sjöberg Chefsjurist, KF, Stockholm
Andréa Haag Sustainability & Network OK
Ingrid Wikström Nära, Vallentuna
Marita Öberg Molin Verksamhetsledare, Coompanion Västmanland, Västerås
Eva Hagberg HR-chef, Folksam, Stockholm
Anna-Karin Glanberg Kanslichef Hyresgästföreningen
Yvonne Celsing Lön & HR-/Lönesystemchef, Coop Sverige AB, Stockholm
Niklas Mårtensson Funktionsrätt Sverige, Stockholm
Pia Carlsson Törnqvist Varumärkes- och organisationschef, KF ek för, Stockholm
Peter Andersson Plitz FSO Fria förskolor
Monica Lingegård  VD Samhall
Christer Johansson Personalföreningsrepresentant

Revisorer

Ordinarie Johan Rönnkvist, PwC
Suppleant Veronica Carlsson, PwC

Valberedning

Ordinarie Robert Söderhjelm, CFO, Riksbyggen, Stockholm
Karina Lindgren, ordförande, Coompanion Fyrbodal, Trollhättan
Suppleanter Bo Kärreskog, ledamot av Konsum Götas styrelse, Gislaved
Susanne Vinderå, verksamhetsledare, Coompanion Västernorrland