Organisation och styrelse

Verksamheten bedrivs dels i Arbetsgivarföreningen KFO och dels i servicebolaget KFO Service AB.


Arbetsgivarföreningen KFO:s styrelse

Ordinarie ledamöter

Leif Linde, ordförande Styrelseordförande, Kooperativa Förbundet (KF) och Fonus
Cecilia Blanck, vice ordförande Verksamhetschef, brukarkooperativet JAG
Britt Hansson VD och koncernchef, OK ekonomisk förening
Elisabeth Wallenius Styrelseordförande, Funktionsrätt Sverige
Gordon Hahn Styrelseordförande, Coompanion Sverige
Jonas Nygren Förbundschef, Hyresgästföreningen
Monica Höglind HR-direktör, Samhall
Marie Nygren VD, Kooperativa Förbundet (KF)
Karin Bartholf HR-direktör, Coop Sverige AB
Ylva Wessén VD och koncernchef, Folksam
Karin Goddard HR-chef, Riksbyggen
Björn Jidéus, personalföreningens representant Rådgivare, Arbetsgivarföreningen KFO

Revisorer

Ordinarie Johan Rönnkvist, PwC
Suppleant Veronica Carlsson, PwC

Valberedning

Ordinarie Robert Söderhjelm, CFO, Riksbyggen, Stockholm
Anna Magnusson, egenföretagare Bapelsinen
Suppleanter Karina Lindgren, ordförande Coompanion Fyrbodal
Andrea Lavesson, HR-chef Studieförbundet NBV