Nytt nätverk för socialt företagande

Idag lämnar Nutek ett programförslag om socialt företagande till regeringen. För att aktivt stödja frågan bildar Arbetsgivarföreningen KFO tillsammans med intressenter för socialt företagande ett nätverk.

Nutek lämnar i dag ett förslag till regeringen om ett program för att främja det sociala företagandet, det vill säga företag som integrerar personer som står långt från arbetsmarknaden. Arbetsgivarföreningen KFO tycker att det är ett viktigt förslag som regeringen bör ta till sig. Det finns ett femtiotal sociala företag som är medlemmar i KFO.

Nytt nätverk

KFO kommer att nära följa frågan tillsammans med andra arbetsgivar- och intresseorganisationer inom sektorn. Därför bildade KFO i går ett nätverk med Arbetsgivaralliansen, KFS och IDEA samt intresseorganisationerna Sociala arbetskooperativs intresseförening (Skoopi) och Coompanion, den organisation som främjar nytt kooperativt företagande.

För mer information, kontakta

Jan Olsson 070-754 26 84

Arbetsgivarföreningen KFOs rådgivare i socialt företagande

Visa på Mynewsdesk