Intervju med Jesper Neuhaus, pensionsexpert

Intervju med KFOs pension- och försäkringsexpert Jesper Neuhaus i Arbetsvärlden om de pågående pensionsförhandlingarna.

Som vi tidigare informerat om pågår förhandlingar om nya pensions- och försäkringsavtal. På Arbetsvärldens webbplats finns nu en intervju med Jesper Neuhaus om förhandlingarna och varför de inletts, se länk under Relaterad information.

Publicerad
den 2 november, 2017