LAS

Arbetsdomstolen bekräftade tidigare praxis om LAS

I slutet av november föll AD:s dom i det så kallade Coop-målet.

De bekräftade genom domen tidigare praxis om hur LAS kan tillämpas vid arbetsbristsituationer: Arbetsgivaren har möjlighet att via omplaceringserbjudande (enligt 7 § LAS) erbjuda ny anställning med förändrade villkor till den arbetsbristdrabbade arbetstagare istället för att säga upp enligt turordningsbestämmelserna (i 22 § LAS).

Domen var väntad och innebär inte så stor skillnad i praktiken. Oftast löser man den här typen av problem lokalt vid förhandlingsbordet, och det kommer att vara huvudregeln även framåt. Det är de lokala parterna som har bäst förutsättningar att hitta lösningar utifrån både företagens och de anställdas behov. Inte heller påverkar domen KFOs inställning till heltidsfrågan, utan vi strävar fortfarande tillsammans med facket efter att fler ska få ökad sysselsättningsgrad eller heltid.

Publicerad
den 14 december, 2016
Uppdaterad
för 12 dagar sen