Forskningsstudie om idéburen sektor

KFO medverkar i en viktig enkät om idéburen sektors utmaningar och möjligheter inom finansiering, tillväxt och nystart.

Enkäten skickas till ett urval av Arbetsgivarföreningen KFO:s medlemmar inom vård, omsorg, förskola, skola och personlig assistans. Enkäten skickas från forskningscentrumet SCORE som ägs av Stockholms Universitet och Handelshögskolan i Stockholm och är del av en vetenskaplig studie om idéburen välfärd.

Arbetsgivarföreningen KFO har tillsammans med Arbetsgivaralliansen, Famna, FSO och Idéburen skola medverkat i förarbetet till studien, vars resultat kommer presenteras för Välfärdsutredningen (Dir Fi 2015:01) i juni.

Vi vill uppmuntra er som får enkäten att ta er tid att besvara den. Era svar kan bidra till större förståelse och utvecklingsmöjligheter för verksamhet inom idéburen välfärd.