Rapport från KFOs stämma

KFO hade årsstämma den 4 juni. Läs om fattade beslut, styrelsens nya sammansättning och förbundsdirektörens framtidsspaning.

Året som varit

Arbetsgivarföreningen KFO har under det gångna året haft medlemsnyttan i fokus och levererat mycket arbetsgivarservice för pengarna. Det visar bland annat medlemsundersökningen, som har ett nöjd-medlems-index på 78, ett ovanligt bra resultat jämfört med andra organisationer.

Dessutom har verksamheten, som utförs i det med Arbetsgivaralliansen gemensamägda servicebolaget Athene Arbetsgivarservice, ett gott ekonomiskt resultat. Överskottet landar på cirka 10 miljoner, vilket är positivt efter några år av underskott. Stämman beslutade om oförändrade medlems- och serviceavgifter för medlemmar i KFO.

Förbundsdirektörens framtidsspaning

Blickar man framåt bedrivs ett viktigt strategiskt arbete tillsammans med närliggande arbetsgivarorganisationer för att bli en stark röst för idéburna och kooperativa företag samt för civilsamhället. Våra medlemsföretag ligger mitt emellan det kommersiella näringslivet och offentlig sektor. Genom fördjupad samverkan med närliggande arbetsgivarorganisationer kan vi ge ännu bättre medlemsservice och dessutom arbeta mer med näringspolitik och opinionsbildning kring frågor som är viktiga för våra medlemmar.

När det gäller kooperativa och ömsesidiga företag så har dessa en stark ställning i det svenska näringslivet. De ligger bland annat i framkant på områden såsom hållbarhet och jämställdhet. KFO driver projektet Svensk Kooperation som ska sätta affärsmodellen på kartan. Bland annat är en viktig fråga en ny lag om ekonomiska föreningar.

Idéburna företag, som bland annat omfattar företag inom personlig assistans, hälsa, vård och omsorg, förskola och skola, har den största tillväxten inom KFO. Viktiga frågor för den här gruppen handlar om lagen om offentlig upphandling (LOU) och assistansersättningen.

Inom ramen för civilsamhället finns folkrörelser, ideella organisationer och arbetsintegrerande sociala företag. Allt fler pratar om civilsamhällets betydelse för att lösa samhällets utmaningar såsom arbetslöshet, integration av nyanlända med mera. Viktiga frågor för den här gruppen är bland annat avdragsrätt för gåvor och moms för second hand butiker.

Avtalsrörelse 2016

Så gott som alla KFOs kollektivavtal ska omförhandlas under nästa år. Helt unikt för KFO är huvudavtalet, vars konstruktion har bidragit till 72 år av arbetsfred. Siffror från Medlingsinstitutet visar att senaste året har produktiviteten på svensk arbetsmarknad sjunkit, vi har inte haft någon inflation, samtidigt som reallönerna har ökat. Det innebär att parterna har en helt ny miljö att hantera inför avtalsrörelsen. För KFO innebär avtalsrörelsen ännu en möjlighet att kliva fram och visa våra medlemmars betydelse för näringsliv och civilsamhälle.

Styrelsens sammansättning

KFOs årsredovisning 2014

Här kan du räkna ut din medlems- och serviceavgift

Bildtext: Förbundsdirektör Petter Skogar och ordförande Leif Linde, vd på Riksbyggen.

KFOs förbundsdirektör Petter Skogar och ordförande Leif Linde, från Riksbyggen.