Nytt prisbasbelopp för 2017

Regeringen har bestämt att prisbasbeloppet för nästa år ska höjas med 500 kronor jämfört med år 2016.

Prisbasbeloppet höjs från 44 300 kronor år 2016 till 44 800 kronor år 2017. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2017.

Det så kallade förhöjda prisbasbeloppet har fastställts till 45 200 kronor för år 2017. 

Om prisbasbelopp

Prisbasbelopp bestäms varje år av regeringen och ändras utifrån bland annat inflation. Prisbasbeloppet används i bland annat socialförsäkringsbalken och skattelagstiftningen samt i arbetstidslagen vid fastställande av sanktionsavgift. 

Det förhöjda prisbasbeloppet används för dem som får ut pension enligt äldre regler vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspensionen.