Nya blanketter att använda vid sjukfrånvaro

Två nya blanketter som kan användas vid sjukfrånvaro finns nu att ladda ner från webben. Det är dels ”PN14 Beslut om läkarintyg från tidigare dag”, dels ”PN12 Sjukförsäkran”.

En arbetsgivare har möjlighet att besluta att en arbetstagare ska lämna in sjukintyg från tidigare dag än den åttonde dagen i sjukperioden för att erhålla sjuklön. Beslut om läkarintyg från tidigare dag kan fattas för det fall arbetstagaren har ofta förekommande korttidsfrånvaro eller det i övrigt finns särskilda skäl. Avser arbetsgivaren att fatta ett sådant beslut kan blankett PN14 användas.

För att en arbetstagare ska få sjuklön ska denne enligt lagen om sjuklön lämna en skriftlig försäkran till arbetsgivaren att arbetstagaren varit sjuk och i vilken omfattning. Försäkran kan lämnas med användande av blankett PN12.

Logga in och hämta blanketter.

Använd alltid senaste versionen av blanketter

Blanketterna som finns att ladda ner från rådgivningssidorna uppdateras då och då, dels på grund av ändringar på det arbetsrättsliga området, dels på grund av tekniska skäl. Ladda alltid ner den senaste versionen av den blankett som ska användas. Då får du en blankett som fungerar såväl ur juridisk som teknisk synpunkt.