Moms på vårdtjänster från den 1 juli 2019

Den 7 juni 2018 fastställde Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att uthyrning av vårdpersonal samt personal inom social omsorg inte är undantagen momsplikt.

Vård och omsorgstjänster har sedan tidigare varit undantagna momsplikt bland annat på grund av allmänintresset i tjänsterna som utförs. Med anledning av domen från HFD har Skatteverket tagit ställning i frågan och konsekvensen är att vård- och omsorgstjänster kommer att momsbeläggas.

  • Detta innebär att själva uthyrningen bedöms och inte vad den uthyrda personalen ska göra hos köparen, till exempel ge vård eller omsorg,
  • förändringen träder i kraft 1 juli 2019, det finns i dagsläget inga signaler om att Skatteverket omvärderat sina ställningstaganden och
  • riksdagens skatteutskott har beslutat om ett utskottsinitiativ där man kräver att regeringen skyndsamt hanterar frågan genom en konsekvensanalys med tillhörande förslag på åtgärder.

Vad är viktigt att känna till för dig som medlem?

Arbetsgivarföreningen KFO arbetar aktivt med frågan, för att uppmärksamma beslutsfattare utifrån att momsplikten från och med 1 juli kommer att påverka alla våra medlemmar med inhyrd personal inom vård och social omsorg. Det finns en förhoppning om att regeringens eventuella förslag kan komma att dämpa de negativa konsekvenser som kommer att drabba mindre som större verksamheter inom vård, social omsorg och skola (med inhyrd vårdpersonal) oavsett associationsform.

Jasmina Helander

Titel
Rådgivare, hälsa, vård och omsorg (HVO)
Telefonnummer
08-702 54 18
E-postadress