Kollektivavtal för bilvårdsanläggningar

Det nya avtalet finns nu på KFOs webbplats

Som vi tidigare informerat om träffade KFO i maj månad ett nytt kollektivavtal för bilvårdsföretag (OKQ8 med flera) med Transportarbetareförbundet.

Avtalsperioden är 13 månader och gäller från och med den 1 april 2016 till den 30 april 2017. Nu är det nya kollektivavtalet (nr 090) publicerat under Avtal och mallar. Du hittar även kollektivavtalet med tillämpningar på länken nedan.

Relaterad information