KFO och LO ingår nya avtal om pension och omställning

KFO och LO är överens om ett nytt pensionsavtal som får namnet GTP, Gemensam tjänstepension.

GTP-planen är en stabil pensionsplan med konkurrenskraftiga villkor och låga avgifter. I samband med att det nya pensionsavtalet träder ikraft den 1 januari 2019 byter nuvarande KAP-plan namn till GTP. Anledningen är att det nya pensionsavtalet omfattar fler grupperingar inom LO än den tidigare KAP-planen.

Det nya pensionsavtalet är en del av den större överenskommelsen Avtalsförsäkring KFO–LO och gäller för alla arbetare som omfattas av ett kollektivavtal mellan KFO och ett LO-förbund. GTP-planen är en premiebestämd pensionsplan och innebär att arbetsgivarna betalar premier på 4,5 procent respektive 30 procent av den anställdes lön.

KFO och LO har även arbetat för en modernisering av de omställningslösningar som de anställda hos KFO:s medlemmar omfattas av idag och har därför förhandlat fram ett helt nytt omställningsavtal.

Det nya omställningsavtalet innebär en rad förbättringar bland annat att flera anställningsformer omfattas av omställningsförmånerna, anställda som arbetar på tidsbegränsade kontrakt rätt till omställningsinsatser och att ohälsa hos en anställd kan ge rätt till omställningsinsatser.

Omställningsavtalet kommer att hanteras av den nybildade stiftelsen Ciko och träda i kraft den 1 januari 2019.

Har du frågor, kontakta Hanna Becker, pensions- och försäkringsexpert på Arbetsgivarföreningen KFO, via mejladressen nyaforsakringar@kfo.se.