KFO i Almedalen

KFO medverkade och arrangerade ett antal spännande seminarier i Almedalen. Här hittar du länkar till inspelningar av seminarierna.

Måndag den 4 juli

Att leda i hybridorganisationer

Organisationer som verkar i mellanrummen mellan olika logiker som det privata och offentliga brukar ofta kallas hybrider. Att leda i den typen av organisation är ofta ett svårt och utmanande uppdrag. Vilka är utmaningarna och möjligheterna? Vad säger VD:ar själva inom det kommunala och kooperativa?

Läs mer om evenemanget
Se seminariet via Youtube

Bäst eller sämst i klassen? Om organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete i ideell sektor

En god psykosocial arbetsmiljö är viktigt. En medarbetare som mår bra och trivs både arbetar bättre och är en bättre arbetskamrat. Hur ser det ut i ideell sektor? Är medarbetarna nöjda med sin arbetsmiljö? Vad är arbetsgivares och medarbetares rättigheter/skyldigheter för arbetsplatsens arbetsmiljö?

Läs mer om evenemanget
Se seminariet via Youtube

Hur ska seriösa assistansanordnare kunna bedriva verksamhet när ersättningsnivån är i botten?

Den låga ersättningen för personlig assistans och införandet av efterskottsbetalning riskerar att slå ut seriösa aktörer inom personlig assistans.

Läs mer om evenemanget
Se seminariet via Youtube

Tisdag den 5 juli

Kan vi klara hälso-och sjukvårdsutmaningen?

Hälso-och sjukvården står inför en gigantisk utmaning med åldrande befolkning och många nyanlända med stora behov. En del pekar på privata alternativ med försäkringar som tecknas av företag, andra på att vården måste bli mer effektiv. Vi slår ett slag för en vård som drivs av idéburna företag.

Läs mer om evenemanget

Del 1: Se seminariet via Famna på Youtube: Den positiva bilden av idéburen sektor
Del 2: Se seminariet via Famna på Youtube: Problemen för idéburen sektor
Del 3: Se seminariet via Famna: Om välfärdsutredningen
Del 4: Se seminariet via Famna på Youtube: Sjukvårdsministerns svar om idéburen verksamhet

 

Kris för små aktörer inom personlig assistans

Om den politiska ambitionen att dämpa kostnadsutvecklingen för personlig assistans. Hur påverkas branschen och mindre assistansanordnare i synnerhet?

Läs mer om evenemanget
Se seminariet via Fulldelaktighet.se

Mångfald 2.0 – kartan förändras när normer och strukturer ställs på ända

Vi behöver förändra vårt sätt att jobba med mångfaldsfrågor. Men hur gör vi det? Och vilket ansvar har dagens arbetsgivare att skapa ett inkluderande samhälle? Föreläsning med Edna Eriksson.

Läs mer om evenemanget
Se seminariet via Youtube

Onsdag den 6 juli

Hur kan vi säkra kompetensutveckling för personliga assistenter?

Vi driver sedan en tid ett projekt inom kompetensutveckling och trygghetsskapande åtgärder för bland annat personliga assistenter. Hur kan en allmängiltig kompetensutveckling av personliga assistenter se ut? Och hur ser erfarenheterna ut så här långt?

Läs mer om evenemanget
Se seminariet via fulldelaktighet.se

Torsdag den 7 juli

Vilken betydelse har FN-konventionen för kvalitet inom personlig assistans?

Varför pratar vi så lite om FN-konventionens betydelse i vardagen – är det bara ord eller något vi är beredda att omsätta i praktik? Vilket ansvar medför artiklarna om inkludering, rättigheter och friheter i konventionen? På vilket sätt har de betydelse för kvaliteten i personlig assistans?

Läs mer om evenemanget
Se seminariet via Youtube

Heta stolen: Hanna Kauppi möter Åsa Regnér

Vad krävs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället fullt ut? Vilka hinder finns på vägen? Vad betyder LSS-utredningen? KFOs Hanna Kauppi ställer Åsa Regnér, statsråd, barn-, äldre- och jämställdhetsminister mot väggen.

Läs mer om evenemanget
Se seminariet via Youtube

Hur kan assistansanordnare arbeta i enlighet med FN-konventionen?

Varför pratar vi så lite om FN-konventionens betydelse i vardagen – är det bara ord eller något vi är beredda att omsätta i praktik? Varför bör assistansanordnare försäkra sig om att de arbetar med FN-konventionen som grund?

Läs mer om evenemanget
Se seminariet via Youtube