KFO i Almedalen 2017

KFO arrangerar och medverkar i ett antal spännande seminarier i Almedalen. Här hittar du vårt samlade program.

Måndag den 3 juli

Innovativa affärsmodeller – vilka är möjligheterna?

Tid: Måndag, kl. 09:00 - 10:00
Plats: Donnerska huset, Donners plats 1, Hörsalen
Arrangörer: Arbetsgivarföreningen KFO och Coompanion

Sverige står inför en enorm utmaning i generationsskifte. I mer än halva landet är över 70 % av Sveriges företagare 50 år eller mer, och 35 % har redan passerat pensionsåldern. Hur kan innovativa kooperativa affärsmodeller, testade i omvärlden, förhindra att företagen pensioneras när ägaren gör det?

Medverkande: Jan Edén, Näringspolitiska frågor, KFO, Gordon Hahn, Ordförande, Coompanion Sverige, Berit Högman, Riksdagsledamot, S, Ann-Kristine Johansson, Ordförande/ Vice ordförande, Konsum Värmland, Coop Sverige,(f.d. Riksdagsledamot S), Catherine Friedrich, Projektledare, Transfer 2 Coop, Les Scop Frankrike, Bo Rothstein, Professor Stadsvetenskap, Göteborgs Universitet (TBC).
Läs mer i Almedalsprogrammet

Resan till arbete - nyanländas väg till ett fast jobb

Tid: Måndag, kl. 11:00 - 12:00
Plats: Donnerska huset, Donners plats 1
Arrangörer: Arbetsgivarföreningen KFO och Idea

Vad har civilsamhället för roll och ansvar när det gäller nyanländas väg till ett fast jobb? Hur ser en nyanländs resa ut från arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, via kommunens språkutbildning och kontakt med arbetsgivare, till arbetsgivarnas möjlighet att anställa?

Medverkande: Katarina Bexar, Stockholms stad, Monica Lysholm, Förbundsdirektör, IDEA, Petter Skogar, Förbundsdirektör, KFO, Hanna Gerdes, (Moderator).
Läs mer i Almedalsprogrammet

Assistansersättningen och den svenska modellen - ett krisläge

Tid: Måndag, kl. 12:30 - 13:30
Plats: Ideella trädgården, Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen
Arrangör: Arbetsgivarföreningen KFO

Vad innebär det för arbetsmarknadens parter att ersättningsjusteringen inte står i paritet med kollektivavtalad löneutveckling? Hur är det tänkt att fungera i förlängningen? Vad händer med rekryteringsbasen och kvaliteten på assistansen?

Vi pratar om det ändrade förhållningssättet till den årliga ersättningsjusteringen, om beräkningsgrunden för ersättningen och om svårigheterna bedriva vettig lönepolitik.

Medverkande: Tobias Baudin, Förbundsordförande, Kommunal, Annika Wallenskog, Chefsekonom, SKL, Petter Skogar, Förbundsdirektör, Arbetsgivarföreningen KFO, Inga-Karin Fryklund, Förbundsdirektör, Vårdföretagarna, Anna-Lena Sörensson, Riksdagsledamot och gruppledare, Socialutskottet, (S).
Läs mer i Almedalsprogrammet

Tisdag 4 juli

Att ha en anhörig som personlig assistent – resurs eller risk?

Tid: Tisdag, kl. 09:30 - 10:30
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B24
Arrangör: Bräcke Diakoni

Personer med assistans oroar sig över att anhöriga i framtiden inte längre ska få arbeta som personliga assistenter. Anhöriga är en resurs, men de känner sig alltför ofta ifrågasatta och anklagade. Risker med att anhöriga arbetar som assistent finns, men de kan hindras.

Medverkande: Bengt Westerberg, Fd partiledare, Sophie Karlsson, Verksamhetsansvarig, Intresseföreningen för assistansberättigade, Marie Winald Karlström, Mamma och assistent, Hanna Kauppi, bransch personlig assistans, KFO.
Läs mer i Almedalsprogrammet

Rättspraxis eller politik – att förlora den personliga assistansen kan innebära en livskatastrof

Tid: Tisdag, kl. 11:00 - 12:00
Plats: Ideella trädgården, Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen
Arrangör: Arbetsgivarföreningen KFO 

Med ändrad rättspraxis har många förlorat rätten till personlig assistans. Hur avgörande får en enskild dom vara för Försäkringskassans tolkning? Är det här snarare frågan om politik än juridik? Vad gör politikerna? Och hur ter sig livet bakom det enskilda assistansbeslutet?

Medverkande: Henrik Petrén, Generalsekreterare, RBU, Mathias Blomberg, Advokat, IGNE Advokatbyrå, Yasmine Larsson, Riksdagsledamot, Socialutskottet, (S).
Läs mer i Almedalsprogrammet

Personlig assistans – hotad frihetsreform 2.0

Tid: Tisdag, kl. 14:30 - 15:15
Plats: Kafé Strandporten, Birgers gränd 1
Arrangör: Arbetsgivarföreningen KFO 

Vi samtalar om assistansens utveckling med utgångspunkt i Bengts Westerbergs nya rapport. Vilka är de mest brännheta frågorna? LSS-utredningen har ett sparbeting, men är personlig assistans verkligen dyrt? Många blir av med sin personliga assistans. Är det vi ser en avveckling av assistansen?

Medverkande: Bengt Westerberg, Fd socialminister, Maria Nyström, Ordförande, Vårdföretagarna BPA, Cecilia Blanck, Ordförande, KFO personlig assistans.

Läs mer i Almedalsprogrammet

Onsdag 5 juli

Kan personlig assistans utföras utan anhöriga?

Tid: 5/7 2017 10:45 - 11:30
Plats: Kafé strandporten, Birgers gränd 1
Arrangör: Arbetsgivarföreningen KFO 

Att anhöriga arbetar som personliga assistenter är ifrågasatt. Vad beror det på? LSS-utredaren sneglar på Norge, där anhöriga inte har samma roll i assistansen. Är assistansen alltid beviljad så att den kan utföras av någon annan? Hur påverkas kvalitet och kontinuitet i assistansen?

Medverkande: Maria Persdotter, Förbundsordförande, RBU, Cecilia Blanck, Verksamhetsansvarig, Föreningen JAG, Lennart Magnusson, Verksamhetschef, Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga.
Läs mer i Almedalsprogrammet