Nya regler om karensavdrag

Kollektivavtalens regler avseende karens vid sjukdom gäller även fortsättningsvis, trots ändringar i sjuklönelagens karensregler (karensavdrag) från årsskiftet. Du kommer att få information om ändringar avseende karensreglerna i kollektivavtalen när överenskommelserna är klara.

Den 23 maj sa riksdagen ja till regeringens förslag om att ersätta karensdagen med ett så kallat karensavdrag. Tanken med ändringen är att ersättningssystemet vid sjukfrånvaro ska bli mer rättvist.

Förslaget i korthet

Karensavdraget är 20 procent av genomsnittlig veckoersättning av sjuklön. För den som inte omfattas av sjuklönelagen blir karensavdraget istället en hel dag med kalenderdagsberäknad sjukpenning.

För den med arbetstidsberäknad sjukpenning utgör karensavdraget en procentsats av en genomsnittlig veckoersättning av sjukpenning. Det har betydelse för den som exempelvis jobbar långa arbetspass vissa dagar, men har kortare arbetstid andra dagar.

Avdraget blir lika stort oavsett vilken dag personen är sjuk. Förslaget gäller inte personer som enbart får inkomst som egenföretagare.

Kollektivavtalet gäller tills överenskommelser är klara

De nya reglerna ska egentligen börja gälla den 1 januari 2019. Men kollektivavtalens regler avseende karens vid sjukdom gäller även fortsättningsvis, trots ändringar i sjuklönelagens karensregler (karensavdrag) från årsskiftet.

Diskussioner med motparter pågår

Just nu får vi många frågor om hur kollektivavtalen anpassas till de nya lagreglerna om karensavdrag. Vi för diskussioner med våra motparter och ännu är inget klart. Vi är måna om att hitta regler som går i takt med resten av arbetsmarknaden och som ger dig de bästa möjliga förutsättningarna att bedriva din verksamhet.

Vi ber att få återkomma så snart diskussionerna om karensavdrag är slutförda. Du får snart mer information om hur beslutet eventuellt kommer påverka reglerna i kollektivavtalen. Håll utkik på den här sidan.


Är du ännu inte medlem i Arbetsgivarföreningen KFO?

Vad bra, då har du mycket mer att upptäcka

Läs mer om oss och våra tjänster och avtalsområden. Här kan du snabbt räkna ut vad ditt medlemskap kostar.