Nya regler om karensavdrag

Den 23 maj sa riksdagen ja till regeringens förslag om att ersätta karensdagen med ett så kallat karensavdrag. Tanken med ändringen är att ersättningssystemet vid sjukfrånvaro ska bli mer rättvist.

Karensavdraget är 20 procent av genomsnittlig veckoersättning av sjuklön. För den som inte omfattas av sjuklönelagen blir karensavdraget istället en hel dag med kalenderdagsberäknad sjukpenning.

De nya reglerna gäller från den 1 januari 2019

För den med arbetstidsberäknad sjukpenning utgör karensavdraget en procentsats av en genomsnittlig veckoersättning av sjukpenning. Det har betydelse för den som exempelvis jobbar långa arbetspass vissa dagar, men har kortare arbetstid andra dagar. Avdraget blir lika stort oavsett vilken dag personen är sjuk. Förslaget gäller inte personer som enbart får inkomst som egenföretagare.

Riksdagen sa den 23 maj 2018 ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2019.

Diskussioner med motparter pågår

Just nu får vi många frågor om hur kollektivavtalen anpassas till de nya lagreglerna om karensavdrag. Vi för diskussioner med våra motparter och ännu är inget klart. Vi är måna om att hitta regler som går i takt med resten av arbetsmarknaden och som ger dig de bästa möjliga förutsättningarna att bedriva din verksamhet.

Vi ber att få återkomma så snart diskussionerna om karensavdrag är slutförda. Du får snart mer information om hur beslutet eventuellt kommer påverka reglerna i kollektivavtalen. Håll utkik på den här sidan.