Nya regler om karensavdrag 2019

Osäker på regler om karensavdrag för ditt kollektivavtal? Håll utkik här för att se om ditt avtal har uppdaterats. Om ditt avtal inte finns med på listan så gäller tidigare träffade överenskommelser.

Följande avtal är klara

Avtalen publiceras i nummerordning.

AvtalsområdeAvtalsnrFacklig motpart
Industriföretag, petroleumhandel, fastighetsförvaltning 0110 Unionen och Akademikerförbunden.
Industriföretag, petroleumhandel, fastighetsförvaltning 0160 Ledarna
Ideella organisationer 0210 Unionen
Ideella organisationer 0211 Akademikerförbunden
Livs 022

Livsmedelsföretagen (LI) och Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) har nu träffat överenskommelse om förändringar i Livsavtalet rörande reglerna om karensavdrag från och med 1 januari 2019.

Förändringarna handlar enbart om formlerna i Bilaga F: Riktlinjer för månadslön. När det gäller de som är timavlönade anser LI och Livs att Livsavtalet inte behöver förändras eftersom Livsavtalet i den delen enbart hänvisar till sjuklönelagen.

Hotell och restaurang 0262

Visita och Unionen har nu träffat överenskommelse om förändringar i Hotell- och restaurangtjänstemannaavtalet rörande reglerna om karensavdrag från och med 1 januari 2019.

Tjänstemän inom KTF 0410 Ledarna
Journalist dagspress 0610  
Journalist etermedier 0611  
Bilvård 090  
Depå 095  
Butik 101  
Stormarknad 139  
Hängavtal 140 Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Lager 151  
Hushållsnära tjänster 159  
Hotell och restaurang 176

Visita och Hotell- och restaurangfacket (HRF) har nu träffat överenskommelse om förändringar i Gröna Riksavtalet rörande reglerna om karensavdrag från och med 1 januari 2019.

Turism och fritidsanläggningar 185  
Ridhus 195

IDEA och Kommunal har träffat överenskommelse om förändringar i Ridhusavtalet rörande reglerna om karensavdrag från och med 1 januari 2019.

Fastighet 902  
Folkets Hus och Parker 919 Hotell- och restaurangfacket (HRF) och Fastighets.
Hälsa, vård och övrig omsorg 2310 Kommunal, Vision, Vårdförbundet och Akademikerförbunden.
Personlig assistans 2710 Se räkneexempel på karensavdrag för personlig assistans.
Tandläkarmottagningar och tandregleringsverksamheter 2810 Vision, Tjänstetandläkarna och Akademiker i samhällsbärande professioner (SRAT). Gäller från den 1 februari 2019.
Arbetskooperativ 2910  
Hälsa, vård och övrig omsorg 3010 Sveriges läkarförbund. Gäller från den 1 februari 2019.
Fristående förskolor, skolor och fritidshem 3110  

Avtalsdokumenten ovan har uppdaterats med avseende på de nya reglerna om karensavdrag. Där kan du också se exempel på sjuklöneberäkningar.

Vad är karensavdrag?

Den 23 maj 2018 sa riksdagen ja till regeringens förslag om att ersätta karensdagen med ett så kallat karensavdrag. Tanken med ändringen är att ersättningssystemet vid sjukfrånvaro ska bli mer rättvist.

Förslaget i korthet

Karensavdraget är 20 procent av genomsnittlig veckoersättning av sjuklön. För den som inte omfattas av sjuklönelagen blir karensavdraget istället en hel dag med kalenderdagsberäknad sjukpenning.

För den med arbetstidsberäknad sjukpenning utgör karensavdraget en procentsats av en genomsnittlig veckoersättning av sjukpenning. Det har betydelse för den som exempelvis jobbar långa arbetspass vissa dagar, men har kortare arbetstid andra dagar.

Avdraget blir lika stort oavsett vilken dag personen är sjuk. Förslaget gäller inte personer som enbart får inkomst som egenföretagare.

Kollektivavtalet gäller tills överenskommelser är klara

De nya reglerna ska egentligen börja gälla den 1 januari 2019. Men kollektivavtalens regler avseende karens vid sjukdom gäller även fortsättningsvis, trots ändringar i sjuklönelagens karensregler (karensavdrag) från årsskiftet.

Diskussioner med motparter pågår

Just nu får vi många frågor om hur kollektivavtalen anpassas till de nya lagreglerna om karensavdrag. Vi för diskussioner med våra motparter och uppdaterar listan ovan i takt med att avtalen blir klara.


Nyfiken på medlemskap?

Vad kul, här finns mycket mer att upptäcka

Läs mer om oss och våra tjänster och avtalsområden. Och här kan du snabbt räkna ut vad ditt medlemskap kostar.