Inrapportering lönestatistik 2017

Inrapporteringen av lönestatistik för 2017 är stängd.

De flesta medlemmar rapporterar september månads löner, och ska lämna senast den 19 november. Folkrörelsen rapporterar oktober månads löner och den insamlingen stänger den 24 november.

Om lönestatistik

Lönestatistiken är ett viktigt underlag för de centrala löneförhandlingarna. Även ni som medlemmar kan använda lönestatistiken som ett hjälpmedel i er lönesättning. Inbjudan till insamlingen har i början av oktober skickats via e-post till alla verksamheter som ska lämna lönestatistik för september månad 2017.

I år skickar vi inte ut pappersblanketter, utan all rapportering sker via KFOs webbplats.

Inloggning

Du loggar in på KFOs webbplats för att komma till inrapporteringen av lönestatistiken. Har du glömt ditt lösenord, så klickar du på ”Glömt lösenord” för att välja ett nytt.

Var hittar jag inrapporteringen av lönestatistik?

När insamlingen öppnar, kommer länken till lönestatistiken att finns under ”Mina sidor”. Länken syns inte innan dess.

Vem kan lämna lönestatistik?

Alla som har administratörsrättigheter till KFOs webbplats kan komma till inrapporteringen av lönestatistik. Dock kan bara en person per verksamhet lämna in uppgifter. I samband med att en person lämnar uppgifter för just er verksamhet, låser vi sidan för eventuellt övriga administratörer. Om ni ångrar er, kan ni kontakta vår support för att ändra vem hos er som har rätt att lämna uppgifter.

Ska alla KFOs medlemmar lämna lönestatistik?

KFO har undantagit de minsta verksamheterna ur lönestatistiken. Undersökningen riktas enbart till dem som har en årslönesumma på mer än 800 000 kr (300 000 kr för ideella organisationer).

Var finns anvisningar hur man gör?

Anvisningar kommer att finnas på webbsidan för inrapportering av lönestatistik, under fliken ”Hjälp”.

Vilka yrkeskoder ska vi använda?

Det beror vilket eller vilka kollektivavtal ni har. Antingen använder ni Statistiska centralbyråns standard för svensk yrkesklassificering, SSYK 96 eller SSYK 2012. Ni kommer att hitta de yrkeskoder som gäller för ert kollektivavtal under fliken ”Hjälp” på webbsidan för inrapportering av lönestatistik.

Statistiksamarbete

KFO samarbetar med Statistiska Centralbyrån (SCB) för att undvika dubbelinsamling av löneuppgifter. Det innebär att de som ingår i urvalet till SCB:s strukturlönestatistik för arbetare och tjänstemän i privat sektor år 2017 bara behöver rapportera uppgifterna till KFO.

Support

Har ni frågor angående inrapporteringen vänligen kontakta vår support på telefon: 08-697 40 36 eller kfo@aon.se.