Hoppa till huvudinnehåll

Vi använder så kallade kakor på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du också att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Förskolechefen ska benämnas rektor

För att öka likvärdigheten och stärka kvaliteten inom förskolan ska samtliga förskolechefer benämnas rektorer från och med den 1 juli 2019.

Förändringen innebär att alla rektorer som nyanställs i förskolan därefter även måste gå den obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer. Däremot behöver rektorer som redan är anställda och verksamma idag så kallade förskolechefer inom förskolan inte gå befattningsutbildningen.

Vad är viktigt att känna till för dig som medlem?

  • förskolechefer får en ny titel men i övrigt förändras inte anställningen,
  • utbildningen är inte obligatorisk för redan anställda förskolechefer men är öppen även för dem och
  • utgångspunkten är att arbetsgivaren ska stå för utbildningskostnaden.

Jag vill också passa på att lyfta fram Skolverkets information kring förändringen, om du skulle behöva mer information: Rektor införs i förskolan.

Om du som arbetsgivare bekostar utbildningen kan avtal träffas med den anställde kring återbetalningsskyldighet om anställningen skulle avslutas. Återbetalningsskyldigheten ska vara skälig och inte göra det omöjligt för anställda att avsluta sin anställning.

Om du har vidare frågor kan jag erbjuda dig stöd i form av rådgivning inom
förskola och skola.