Ett Sverige där anställda äger

Vi tror att nya ägandeformer är en del av lösningen på utanförskap, ekonomisk ojämlikhet och regionala obalanser. Likaså för att få innovationsmotorn att spinna och för en värdeskapande ekonomi på lång sikt. Men Sverige ligger efter.

Nu presenterar Arbetsgivarföreningen KFO, i samarbete med den oberoende tankesmedjan Global Utmaning och rapportförfattaren Sophie Nachemson-Ekwall, doktor i företagsekonomi från Handels i Stockholm, en idéskrift om ett Sverige där anställda äger.

Petter Skogar om ägarmodeller i privat näringsliv

»Vi tänker använda boken som avstamp till en diskussion med våra fackliga motparter om att hitta nya modeller«, säger Petter Skogar, förbundsdirektör på Arbetsgivarföreningen KFO.

Se hela lunchseminariet från boksläppet (Facebook, 1:40)

Den faktatäta storyn kretsar kring anställda som önskvärda hel- eller delägare i det privata näringslivet. De äger personalstiftelser eller aktier direkt, de driver arbetskooperativ tillsammans, de utvecklar den idéburna sektorns civilsamhälle, de bryggar över utanförskap eller startar plattformskooperativ i den digitaliserade ekonomin.

»Sverige har en halv miljon egenanställda idag. Vi är på väg mot en miljon. Gigekonomin är en realitet.« (Sophie Nachemson-Ekwall, rapportförfattare)

Det handlar om en inkluderande marknadsekonomi som främjar olika former av personalägande, bejakar egenanställning i gigekonomin och löser utanförskapet på samma gång.

Till exempel kanske ärtfabriken i Bjuv hade kunnat räddas med hjälp av peronalövertagande.

Boken Ett Sverige där anställda äger publiceras av oberoende tankesmedjan Global Utmaning och medfinansieras av Arbetsgivarföreningen KFO.

Denna skrift riktar fokus på de anställda, deras roll i företagets värdeskapande, hur samhället ser på den rollen och deras möjligheter till inflytande och delägande. Vill vi behålla svenskt ägande i våra storföretag, eller se mindre växa upp till nya stora, borde vi istället titta bredare efter nya och fler ägarkategorier.

Anställda som ägare utgör just en sådan ny ägarkategori. Mot bakgrund av detta ser vi det som angeläget att på allvar ta upp diskussionen om ett Sverige där anställda ges fler möjligheter att äga och ha riktigt inflytande i verksamheten.

Författaren Sophie Nachemson-Ekwall har tidigare publicerat bland annat boken Hållbar ägararkitektur för Sverige.