Sveriges största kooperativa företag startar Svensk Kooperation

Den 11 maj 2017 lanseras Svensk Kooperation – en ny viktig opinionsbildare för den kooperativa företagsformen.

Nu tar Svensk Kooperation nästa steg och blir en permanent verksamhet. Initiativtagare är LRF, KF, HSB, och Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet med organisationen är att sprida kunskap och att bidra till att modernisera bilden av kooperativt företagandet.

Bilden av kooperationen

De 100 största kooperativa företagen i Sverige omsätter 400 miljarder årligen och har cirka 100 000 anställda. De utgör en viktig del av näringslivet i Sverige. Trots detta finns det fortfarande en överraskande omodern syn på den kooperativa företagsmodellen. Svensk Kooperation vill bidra till att ändra denna bild.

Ett unikt samarbete

För tre år sedan var KFO tillsammans med Riksbyggen, OK, Fonus, HSB Riksförbund, KF, Folksam och Coompanion initiativtagare till projektet ”Svensk Kooperation”. Initiativet handlade om att på nationell nivå lyfta kooperationen i Sverige och verkligen kroka arm för information och kommunikation om den kooperativa företagsformen. För att verkligen lägga kraft bakom begreppet Svensk Kooperation bjöds även LRF och lantbrukskooperationen in. Ett unikt samarbete. 

Nu tar vi nästa steg och lanserar Svensk Kooperation ekonomisk förening. Vi fördjupar ett redan historiskt samarbete mellan konsument- och producentkooperationen.

Läs mer om Svensk Kooperation.