Året som gått 2016

Den 31 maj 2017 hölls Arbetsgivarföreningen KFOs årsstämma som besöktes av ett femtiotal medlemmar.

Stämman beslutade om en omfördelning av medlems- och serviceavgiften. Den totala avgiften blir dock oförändrad.

Valberedningen presenterade även ett nytt förslag på styrelse, som valdes av stämman. Läs mer om vilka som sitter i styrelsen

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2016

Nu finns även Arbetsgivarföreningen KFOs verksamhetsberättelse och årsredovisning publicerad på webben.

Det går bra för Arbetsgivarföreningen KFO. I slutet av 2016 hade KFO 4 046 medlemsföretag med sammanlagt 106  442 anställda, en ökning med 39 medlemmar och 1 240 anställda. 

Du hittar även information om vårt arbete med att förbättra pension- och försäkringslösningar, vårt engagemang i Handelsrådet, om Svensk Kooperation som nu står på egna ben och om KFOs nya branschorganisation för Personlig assistans.