Räknesnurra

Följande fel hittades i formuläret

KFO har ett kollektivavtal för personlig assistans samt ett branschråd som driver påverkansarbete kring bland annat ersättningsnivån för
assistansersättningen och kvalitetsfrågor.