Vad kostar det?

KFO har en av marknadens lägsta medlems- och serviceavgifter som bygger på årslönesumma.

Följande fel hittades i formuläret

KFO har ett kollektivavtal för personlig assistans samt ett branschråd som driver påverkansarbete kring bland annat ersättningsnivån för
assistansersättningen och kvalitetsfrågor.


Så beräknas avgiften

Medlemsavgiften och serviceavgiften baseras på er sammanlagda årslönesumma, se exempel på avgifter under Relaterad information.

Medlemsavgiften 2018:
Årslönesumma < 1.274.000 kr = 1.524 kr
Årslönesumma > 1.274.000 kr = 3.554 kr

Serviceavgiften 2018:
Minimibelopp på årslönesumma upp till 28 prisbasbelopp = 5 % av prisbasbelopp = 2275 kr.

På årslönesumma som överstiger:

  • (28 men inte 4 500) x prisbasbelopp = 0,16 % av årslönesumman. 
  • (4 500 men inte 10 000) x prisbasbelopp = 0,11 %. 
  • (10 000 men inte 25 000) x prisbasbelopp = 0,08 %.
  • (25 000) x prisbasbelopp = 0,04 %. 

(Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr).

I samband med att ni blir medlemmar i KFO, förbinder ni er att teckna en kollektivavtalad pensions- och försäkringslösning för era anställda.