Vad kostar det?

KFO har en av marknadens lägsta medlems- och serviceavgifter som bygger på årslönesumma.

Följande fel hittades i formuläret
Vad ingår i medlemsavgift ?
Vad ingår i medlemsavgift ?


Så beräknas avgiften

Medlemsavgiften och serviceavgiften baseras på er sammanlagda årslönesumma, se exempel på avgifter under Relaterad information.

Medlemsavgiften 2018:
Årslönesumma < 1.274.000 kr = 1.524 kr
Årslönesumma > 1.274.000 kr = 3.554 kr

Serviceavgiften 2018:
Minimibelopp på årslönesumma upp till 28 prisbasbelopp = 5 % av prisbasbelopp = 2275 kr.

På årslönesumma som överstiger:

  • (28 men inte 4 500) x prisbasbelopp = 0,16 % av årslönesumman. 
  • (4 500 men inte 10 000) x prisbasbelopp = 0,11 %. 
  • (10 000 men inte 25 000) x prisbasbelopp = 0,08 %.
  • (25 000) x prisbasbelopp = 0,04 %. 

(Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr).

I samband med att ni blir medlemmar i KFO, förbinder ni er att teckna en kollektivavtalad pensions- och försäkringslösning för era anställda.