Vad kostar det?

KFO har en av marknadens lägsta medlems- och serviceavgifter som bygger på årslönesumma och antal anställda.

I samband med att ni blir medlemmar i KFO, förbinder ni er att teckna en kollektivavtalad pensions- och försäkringslösning för era anställda.

Gör så här för att räkna ut din medlems- och serviceavgift:
Skriv in det sammanlagda bruttolönebeloppet exklusive sociala avgifter som betalades ut till alla anställda under föregående år. Årslönesumman ska även innehålla all skattepliktig ersättning. Ingår flera verksamheter i samma koncern, räknas verksamheternas sammanlagda bruttolöner ihop. För nystartade verksamheter används den budgeterade lönesumman som underlag. Serviceavgiften är avdragsgill. Kostnaden för kollektivavtalade pensioner och försäkringar tillkommer.

Följande fel hittades i formuläret