Kollektivavtalade försäkringar

När du tecknar kollektivavtal omfattas dina anställda av förmånliga pensions- och försäkringslösningar.

Det totala försäkringsskyddet består av lagstadgade försäkringar, kollektivavtalade försäkringar och eventuella privata försäkringar.

De lagstadgade försäkringarna som hanteras av Försäkringskassan omfattar alla i Sverige. Nio av tio anställda i Sverige omfattas av de kollektivavtalade försäkringarna som kompletterar de lagstadgade.

Som medlem i KFO har din verksamhet kollektivavtal och därför omfattas dina anställda av de kollektivavtalade försäkringarna.

Föredömligt förmånliga

Kollektivavtalade försäkringar är förmånliga för både för arbetsgivare och arbetstagare. De kostar företaget långt mindre än motsvarande lösning du skulle skaffa på eget håll. Och de ger dina medarbetare extra ekonomisk trygghet som pensionär, vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, föräldraledighet och dödsfall. Försäkringarna omfattar alla anställda på lika villkor och utan hälsoprövning.

När din verksamhet blir medlem i KFO, kommer en rådgivare att kontakta dig för att gå igenom vilken pensions- och försäkringslösning som passar dig bäst.

Läs mer om våra nya försäkringar som börjar gälla från och med den 1 januari 2019.