Företagsförsäkringar

KFOs företagsförsäkringar är skräddarsydda för våra medlemmars vanligaste verksamhetsområden.

Traditionella företagsförsäkringar utgår ofta från att de flesta företag är stöpta i samma form. Arbetsgivarföreningen KFOs företagsförsäkringar är skräddarsydda och anpassade för våra medlemmars vanligaste verksamhetsområden. Försäkringarna ska ge det skydd som behövs och täcka företagens verkliga risker. Företagsförsäkringarna ingår inte medlemskapet, utan tecknas separat.

Företagsförsäkringarna för KFO-medlemmar har en fullgod försäkringsomfattning med relevanta tillägg för varje branschområde. På så sätt får du en trygg försäkringslösning som är designad för just din verksamhet. Vi kan erbjuda medlemmarna inom branschområdena förskolor, skolor och fritidshem, hälsa, vård och omsorg, personlig assistans, ideella organisationer och hushållsnära tjänster specialanpassade företagsförsäkringslösningar. Rätt försäkring till rätt pris!

I grundskyddet ingår egendom, avbrott, ansvar, rättsskydd. Tilläggsmoment finns för bland annat:

• Förmögenhetsbrott
• Epidemiavbrott
• Tjänsteresa
• VD – Styrelseansvar
• Gruppolycksfall
• Patientansvar
• Utställning
• Transport
• Sjukavbrott
• Fastighet 

Kontaktuppgifter

För mer information om KFOs skräddarsydda företagsförsäkringar, kontakta KFOs samarbetspartner Allians Försäkringsförmedling på telefon 08-700 51 71 eller via e-post info@allians.com