Affärsjuridisk rådgivning

Alla KFO-medlemmar har möjlighet att anlita Front Advokater till ett förmånligt pris.

Front Advokater, som tidigare hette Gärde Wesslau advokatbyrå i Göteborg, är en fullservicebyrå med juridisk expertkompetens inom all affärsjuridik. De har särskild kompetens inom offentlig rätt (vilket exempelvis inbegriper offentlig upphandling) och biträder regelbundet klienter inom ideell sektor.

Alla KFOs medlemmar har möjlighet att anlita byrån till ett arvode om 1 150 kr per timme exkl moms – gäller såväl biträdande jurister som advokater.

Kontaktperson på Front Advokater är Camilla Wikland som nås på mejladress camilla.wikland@front.law eller telefon 031-10 76 11.