Affärsjuridisk rådgivning

Alla KFO-medlemmar har möjlighet att anlita Front Advokater till ett förmånligt pris.

Front Advokater, som tidigare hette Gärde Wesslau advokatbyrå i Göteborg, är en fullservicebyrå med juridisk expertkompetens inom all affärsjuridik. De har särskild kompetens inom offentlig rätt (vilket bl.a. inbegriper offentlig upphandling) och biträder regelbundet klienter inom ideell sektor.

Alla KFOs medlemmar har möjlighet att anlita byrån till ett arvode om 1 150 kr per timme exkl moms – gäller såväl biträdande jurister som advokater.

Kontaktperson på Front Advokater är Amir Daneshpip som nås på mejladress amir.daneshpip@front.law eller telefon 031-10 76 00.