Faktureringsadress

Vissa av Arbetsgivarföreningen KFO:s leverantörsfakturor hanteras av servicebolaget Athene Arbetsgivarservice AB med organisationsnummer 556454-0978. Skicka fakturor till:

Athene Arbetsgivarservice AB
Box 16355
103 26 Stockholm


Övriga leverantörsfakturor skickas direkt till Arbetsgivarföreningen KFO som har organisationsnummer 802001-8555.

Arbetsgivarföreningen KFO
Box 16355
103 26 Stockholm

Är du osäker, kontrollera med beställaren vilken faktureringsadress som du ska använda.