Lagändringsförslag ska återställa rätten till personlig assistans

I Almedalen pågår debatten för fullt och partierna är eniga om att det har gått för långt när fler än 1 500 personer förlorat sin assistans och nio av tio får avslag på ansökan. Rapporten belyser tolkningen av fyra avgörande domar och utmynnar i ett lagändringsförslag som ska återställa rätten till personlig assistans.

– Många far illa och de som har hamnat utanför systemet kan inte vänta längre. Rapporten är en skuggproposition avsedd att ge kommande regering kunskapsunderlag och incitament att prioritera en lagändring skyndsamt, säger Hanna Kauppi, bransch- och näringspolitiskt ansvarig, KFO Personlig Assistans.

→ Presskontakt: Hanna Kauppi, hanna.kauppi@kfo.se

→ Läs även: Återställ situationen inom personlig assistans

Hämta lagändringsförslaget (skuggpropsition 9a § 1 st LSS)