Hantering av sjuklönekostnader

Staten tar över delar av sjuklönekostnaderna för april och maj. Det betyder att staten, inte kommunen som det är i vanliga fall, ska ersätta assistansanordnaren för de sjuklönekostnader som uppstår och som redovisas i arbetsgivardeklarationen för april och maj 2020.

De sjuklönekostnader som inte utbetalas till medarbetaren under april och maj samt kostnader för pension och försäkring ska ersättas av kommunerna på samma sätt som tidigare. Sjuklönekostnader som utbetalas vid en senare tidpunkt än april och maj kan vara semesterlönen som tjänas in under den semesterlönegrundande sjukfrånvaron med tillhörande arbetsgivaravgifter.

Försäkringskassan kommer att besluta om ersättningen för sjuklönekostnaden månadsvis, snarast efter att arbetsgivarna har lämnat sin arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Därefter kommer kompensationen för sjuklönekostnaderna utbetalas av Skatteverket till arbetsgivarens skattekonto. Den första krediteringen kommer att ske efter den 12 maj 2020.

Arbetsgivarna kommer att ha pengarna på skattekontot efter ytterligare två-tre dagar. För mer information gällande sjuklönekostnader för assistansanordnare finns hos Försäkringskassan.

Carina Ekblad

Titel
Rådgivare, personlig assistans, hälsa, vård och omsorg (HVO), folkrörelse, läkaravtalet samt intressepolitiska frågor
Telefonnummer
08-702 54 40
E-postadress
Publicerad
för 1 månader sen