KFO Personlig Assistans i Almedalen

KFO anordnar och medverkar i en rad seminarier och samtal inom området Personlig Assistans i Almedalen 2017.

Se inspelningarna av våra seminarium.

Seminarier

Assistansersättningen och den svenska modellen - ett krisläge

Tid: Måndag, kl. 12:30 - 13:30
Plats: Ideella trädgården, Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen
Arrangör: Arbetsgivarföreningen KFO
Länk till webbsändning

Vad innebär det för arbetsmarknadens parter att ersättningsjusteringen inte står i paritet med kollektivavtalad löneutveckling? Hur är det tänkt att fungera i förlängningen? Vad händer med rekryteringsbasen och kvaliteten på assistansen?

Vi pratar om det ändrade förhållningssättet till den årliga ersättningsjusteringen, om beräkningsgrunden för ersättningen och om svårigheterna bedriva vettig lönepolitik.

Medverkande: Tobias Baudin, Förbundsordförande, Kommunal, Annika Wallenskog, Chefsekonom, SKL, Petter Skogar, Förbundsdirektör, Arbetsgivarföreningen KFO, Inga-Karin Fryklund, Förbundsdirektör, Vårdföretagarna, Anna-Lena Sörensson, Riksdagsledamot och gruppledare, Socialutskottet, (S), Hanna Kauppi (moderator).

Läs mer i Almedalsprogrammet  
Evenemang på Facebook

Rättspraxis eller politik – att förlora den personliga assistansen kan innebära en livskatastrof

Tid: Tisdag, kl. 11:00 - 12:00
Plats: Ideella trädgården, Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen
Arrangör: Arbetsgivarföreningen KFO 
Länk till webbsändning

Med ändrad rättspraxis har många förlorat rätten till personlig assistans. Hur avgörande får en enskild dom vara för Försäkringskassans tolkning? Är det här snarare frågan om politik än juridik? Vad gör politikerna? Och hur ter sig livet bakom det enskilda assistansbeslutet?

Medverkande: Henrik Petrén, Generalsekreterare, RBU, Mathias Blomberg, Advokat, IGNE Advokatbyrå, Mikael Dahlqvist, Riksdagsledamot, Socialutskottet, (S), Hanna Kauppi (moderator).

Läs mer i Almedalsprogrammet  
Evenemang på Facebook

Personlig assistans – en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen

Tid: Tisdag, kl. 14:30 - 15:15
Plats: Kafé Strandporten, Birgers gränd 1
Arrangör: Arbetsgivarföreningen KFO 
Länk till webbsändning

Vi samtalar om assistansens utveckling med utgångspunkt i Bengts Westerbergs nya rapport. Vilka är de mest brännheta frågorna? LSS-utredningen har ett sparbeting, men är personlig assistans verkligen dyrt? Många blir av med sin personliga assistans. Är det vi ser en avveckling av assistansen?

Medverkande: Bengt Westerberg, Fd socialminister, Karin Flyckt, Funktionshindersamordnare, Socialstyrelsen, Maria Nyström, Ordförande, Vårdföretagarna BPA, Cecilia Blanck, Ordförande, KFO personlig assistans, Hans Knutsson, ekonom och forskare Lunds universitet, Hanna Kauppi (moderator).

Läs mer i Almedalsprogrammet

Kan personlig assistans utföras utan anhöriga?

Tid: 5/7 2017 10:45 - 11:30
Plats: Kafé strandporten, Birgers gränd 1
Arrangör: Arbetsgivarföreningen KFO 
Länk till webbsändning

Att anhöriga arbetar som personliga assistenter är ifrågasatt. Vad beror det på? LSS-utredaren sneglar på Norge, där anhöriga inte har samma roll i assistansen. Är assistansen alltid beviljad så att den kan utföras av någon annan? Hur påverkas kvalitet och kontinuitet i assistansen?

Medverkande: Désirée Pethrus, särskild utredare, LSS-utredningen, Maria Persdotter, Förbundsordförande, RBU, Cecilia Blanck, Verksamhetsansvarig, Föreningen JAG, Lennart Magnusson, Verksamhetschef, Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga, Hanna Kauppi (moderator).

Läs mer i Almedalsprogrammet  
Evenemang på Facebook

Ligga eller inte ligga? Det är en fråga om assistans

Tid: 5/7 2017 15:45 - 16:30
Plats: Packhusplan Kafé strandporten, Birgers gränd 1
Arrangör: DHR

Det saknas ett intresse i den politiska debatten om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och frågan om sexualitet diskuteras inte alls. Vilken roll har den personliga assistansen för att kunna vara en sexuell varelse?

Medverkande: Erika Wermeling, Moderator, Stefan Balogh, Sexolog, Bosse Råd och Stöd, Nora Eklöv, fd assistansberättigad, Unga Rörelsehindrade, Carina Ekblad, rådgivare, KFO.

Läs mer i Almedalsguiden

Heta stolen

Personlig assistans - med framåtblick

Tid: 5/7 2017 12:10 - 12:30
Plats: Packhusplan Kafé strandporten, Birgers gränd 1
Arrangör: Fulldelaktighet.se
Länk till webbsändning

Vi samtalar om den personliga assistansens framtid med utgångspunkt från dagens situation och den pågående översynen av LSS och assistansersättningen.

Medverkande: Désirée Pethrus, Särskild utredare LSS och assistansersättningen, Riksdagsledamot (KD), Hanna Kauppi, Samtalsledare.

Vad behöver göras för att framtidssäkra assistansreformen?

Tid: 5/7 2017 14:00 - 14:30
Plats: Hamnplan, H226
Arrangör: Föreningen JAG

Besparingar, hetsjakt på närstående och omöjlig schemaläggning. Finns det en framtid för personlig assistans? Hur ser den ut?

Medverkande: Hanna Kauppi, Arbetsgivarföreningen KFO