Godkännande av etiska riktlinjer

En gång per år ska alla medlemmar i KFO Personlig Assistans godkänna branschorganisationens etiska riktlinjer.

Riktlinjerna är framarbetade tillsammans med assistansanordnare som är medlemmar hos KFO. Som medlem åtar ni er att följa de etiska riktlinjerna och att förklara eventuella avvikelser. KFO förbehåller sig rätten att utesluta en medlem som väsentligen avviker från riktlinjerna.
Här hittar du de etiska riktlinjerna.

Hur går jag tillväga för att godkänna riktlinjerna?

Du godkänner de etiska riktlinjerna genom att logga in på KFOs hemsida, klicka på länken "Mina sidor" och därefter klickar du på länken "Godkännande etiska riktlinjer".

Vem kan lämna godkännande?

Godkännande kan enbart lämnas av den som är verksamhetsansvarig eller VD (firmatecknare). Om er firmatecknare saknar ett användarkonto till webben, kan en behörig administratör i er verksamhet skapa ett nytt användarkonto.

Bekräftelse på att ni följer de etiska riktlinjerna

När du klickat på länken "Skicka in godkännandet" kommer du till en sida där du kan ladda ner en medlemsstämpel som visar att din verksamhet följer de etiska riktlinjerna. Stämpeln kan användas i ert informations- eller marknadsföringsmaterial samt på er webbplats.