Etiska riktlinjer uppdaterade

De etiska riktlinjerna för medlemmarna inom KFO Personlig Assistans har blivit uppdaterade.

I den senaste versionen har bindnings- och uppsägningstiden förtydligats avseende avtalet mellan anordnaren och den assistansberättigade. KFO Personlig Assistans etiska riktlinjer hittar du i sidmenyn under Etiska riktlinjer. Kom ihåg att alltid hänvisa till KFOs webbplats för att ta del av den senaste versionen. 

KFOs etiska riktlinjer är avsedda att verka i linje med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och att främja assistansreformens långsiktighet.