Mira Jonsson

Mira Jonsson är VD på A-Assistans. Långsiktighet, hållbarhet och engagemang är starka drivkrafter och också det som är grunden till hennes engagemang i branschkommittén där hon försöker bidra med kunskap, erfarenheter och idéer.