Katarina Bergwall

Katarina Bergwall är verksamhetsledare i STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige. Det som gör kommitténs arbete särskilt viktigt är möjligheten att delta i KFOs politiska påverkansarbete och lyfta Independent Living perspektiven där självrepresentation och självbestämmande är centrala delar.