Almedalen

KFO Personlig assistans arrangerar och medverkar i flera seminarier under Almedalsveckan.

Nedan finns inspelningar av KFOs seminarier om personlig assistans i Almedalen. På vår Youtubekanal hittar du alla KFOs filmer och videoklipp. 

Almedalen 2018

Vad ska rädda barnen?

Barnkonventionen föreskriver tydligt barnens rätt. Ändå är det inte givet att ett barn med omfattande funktionsnedsättningar får personlig assistans eller kan bo med sin familj. Hur kommer det sig? Vad händer med barns rätt till personlig assistans? Ska ett barn få grundläggande behov som hjälp med att andas och att äta tillgodosedda? Och ska också barn med omfattande funktionsnedsättning få växa upp i sin familj?

Vilken betydelse har forskning om personlig assistans i debatt och utredningar?

Personlig assistans har funnits i mer än 20 år och det finns en hel del forskning på området. Men hur känd är forskningen om personlig assistans egentligen? Vilken betydelse har forskningen för debatten och i utredningar om personlig assistans?

Rättsutvecklingen inom personlig assistans – rättspraxis eller politik?

Förändrad rättspraxis de senaste åren har fått långtgående konsekvenser för människor med behov av personlig assistans. Hur går det till när avgränsade enskilda domar används i generaliserande tolkningar? Vilken betydelse tillmäts egentligen assistanslagstiftningens ändamål och förarbeten?

Personlig assistans efter valet 2018 – en spaning

Oron för den personliga assistansens utveckling är stor. Vilka frågor hamnar högst på agendan efter valet? Hur tänker partierna kring den personliga assistansen? Bör de som blivit av med assistansen de senaste åren få tillbaka den? Och vad händer med LSS-utredningen?

  
Almedalen 2017

Rättspraxis eller politik? Att förlora den personliga assistansen kan innebära en livskatastrof

Assistansersättningen och den svenska modellen - ett krisläge

  
Almedalen 2016

FN-konventionens betydelse för kvalitét inom personlig assistans

Hur ska seriösa assistansanordnare kunna bedriva verksamhet när ersättningsnivån är i botten? 

  
Almedalen 2015

Kvalitet i personlig assistans – för vems skull?