Svensk Kooperation

De kooperativa idéerna ligger i tiden. Men den kooperativa företagsformen är okänd för många. Det ska Svensk Kooperation ändra på.

KF, Coop, Fonus, Riksbyggen, Folksam, HSB, LRF och OK – många av kooperationens varumärken är välkända, men idag tänker de flesta inte på att företagen är kund- och medlemsägda med allt vad det innebär. Ändå ligger de kooperativa idéerna i tiden. Kooperationens grundvärden – som långsiktig lönsamhet, kundnytta och samhällsansvar – är mer aktuella än någonsin.

De kooperativa och ömsesidiga företagen är förebilder när det gäller konsumentmakt, ekonomisk transparens, bra arbetsvillkor och hållbar produktion. Det är dags att fler får lära känna kooperationen som ett attraktivt inslag i näringslivet och samhällsekonomin.

Svensk Kooperation är en partipolitiskt obunden organisation. Ändå är vårt syfte och mål i högsta grad politiskt – att sätta de kooperativa företagens villkor på den politiska agendan och stärka deras konkurrenskraft och affärsmöjligheter.

Om Svensk Kooperation

Svensk Kooperation ska öka kunskapen om kooperativt företagande genom att driva opinion och debatt. Initiativtagare är LRF, KF, HSB och Arbetsgivarföreningen KFO. Svensk Kooperation ekonomisk förening bildades våren 2017 och är ett historiskt samarbete mellan konsument- och producentkooperation i Sverige.

Svensk Kooperation är partipolitiskt obundet. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

  • öka kunskapen om kooperation,
  • sprida idéer och visioner,
  • driva opinionsbildning och
  • företräda medlemmarna i frågor som rör de kooperativa företagens villkor.