Almedalen 2018

Den 1 - 8 juli är KFO på plats i Almedalen. Välkommen till våra aktiviteter. Här ser du vårt program för 2018.

Seminarier

 

Hur är det att arbeta inom civilsamhället?

Att vara anställd i civilsamhället är något annat än den privata eller den offentliga sektorn. Det erbjuder en möjlighet till ett attraktivt sammanhang med engagemang, värderingar och en önskan om att förändra världen. Hur ser villkor, utvecklingsmöjligheter och skillnader inom denna sektor ut? Arrangeras tillsammans med Arbetsgivaralliansen och Idea.
Medverkande: Truls Neubeck, verksamhetschef, Ideell Arena, Ola Segnestam-Larsson, Forskare och rapportförfattare, Score, Stockholms Universitet, Shadé Jalali, utredare, Unionen, Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Bris
Tid: 2/7 2018 13:00 - 14:00
Plats: Donnerska huset, Donners plats 1
Läs mer på Almedalsveckans webbplats

Ägar- och generationsskifte i svenska företag – Kan personalövertagande vara ett alternativ?

Sverige behöver fler företag och fler företagare. Ägarmodeller får allt större betydelse i samhällets strukturomvandling. Företag bidrar till lokal och regional tillväxt och utveckling. Värdet av en mångfald av ägarmodeller inom det svenska näringslivet kan inte överskattas.
Medverkande: Sophie Nachemson-Ekwall, ekonomie doktor, Handelshögskolan Stockholm, Gordon Hahn, ordförande, Coompanion Sverige, Martin Ådal, ekonomisk politisk talesperson, Centern
Tid: 2/7 2018 14:30 - 15:45
Plats: Donnerska huset, Donners plats 1
Läs mer på Almedalsveckans webbplats

Förändra er eller dö - om paradigmskiftet i framtidens näringsliv

Hur påverkas näringslivet av att den unga generationen lägger större vikt vid företags patos och värderingar? Hur ska företag göra för att vara framgångsrika även i framtiden när nya värden styr? Hur fungerar det rent konkret när företag inte enbart styrs av vinstintresse?
Medverkande: Petter Skogar, Förbundsdirektör, KFO, Magdalena Gerger, vd, Systembolaget, Britt Hansson, vd, OK ekonomisk förening, Pernilla Bonde, vd, HSB, Lars Hjälmered, Riksdagsledamot, Moderaterna
Tid: 3/7 2018 09:30 - 10:30
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Läs mer på Almedalsveckans webbplats

Seminarier KFO Personlig Assistans

Vad ska rädda barnen?

Barnkonventionen förskriver tydligt barnens rätt. Ändå är det inte givet att ett barn med omfattande funktionsnedsättningar får personlig assistans eller kan bo med sin familj. Hur kommer det sig? Vad händer med barns rätt till personlig assistans? Ska ett barn få grundläggande behov som hjälp med att andas och att äta tillgodosedda? Och ska också barn med omfattande funktionsnedsättning få växa upp i sin familj?

Tid: 2/7 2018 09:30 - 10:15
Plats: Birgers gränd 1

Vilken betydelse har forskning om personlig assistans i debatt och utredningar?

Personlig assistans har funnits i mer än 20 år och det finns en hel del forskning på området. Men hur känd är forskningen om personlig assistans egentligen? Vilken betydelse har forskningen för debatten och i utredningar om personlig assistans?
Tid: 2/7 2018 10:45 - 11:30
Plats: Birgers gränd 1

Personlig assistans efter valet 2018 - en spaning

Oron för den personliga assistansens utveckling är stor. Vilka frågor hamnar högst på agendan efter valet? Hur tänker partierna kring den personliga assistansen? Bör de som blivit av med assistansen de senaste åren få tillbaka den? Och vad händer med LSS-utredningen?
Tid: 3/7 2018 11:00 - 12:00
Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen

Rättsutvecklingen inom personlig assistans - rättspraxis eller politik

Förändrad rättspraxis de senaste åren har fått långtgående konsekvenser för människor med behov av personlig assistans. Hur går det till när avgränsade enskilda domar används i generaliserande tolkningar? Vilken betydelse tillmäts egentligen assistanslagstiftningens ändamål och förarbeten?
Tid: 4/7 2018 14:30 - 15:15
Plats: Birgers gränd 1

 

Foto: Region Gotland