Fremia — Sveriges nya arbetsgivarorganisation

Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivarförbundet Idea går samman

Fremia är namnet på den nya arbetsgivarorganisation som ska samla kooperativa och värderingsstyrda företag, idéburen sektor och civilsamhällets organisationer. Fremia ska utveckla arbetsgivarservicen och vara en påverkanskaft för medlemmars långsiktiga intressen.

Pressmeddelande: Nu bildar vi Fremia – Sveriges största oberoende arbetsgivarorganisation

Flyga i Sverige och bära i Bryssel

Först är det en sak vi vill klargöra redan nu. Fremia uttalas främja. Men varför skriver vi det inte så, kanske du undrar. Bra fråga!

Namnet ska inte bara flyga i Sverige utan också bära i Bryssel. Där tas många beslut som rör oss och våra medlemmar. Vi ska påverka besluten där de fattas och då måste vi ha ett namn som funkar på plats både språkligt och legalt. Men det ska givetvis även fungera lika väl i Borås och andra delar av världen där alla talar svenska.

För det andra så har stavningen fremia historiska anor. Det är en gammalsvensk stavning som vi plockat upp. Sen har vi hela den här digitala samvaron. ÅÄÖ gör sig inte så bra på webbdomäner och i mejladresser. Så Fremia blev det.

Läs mera om namnet, vad det betyder och vilka ambitioner det ska bära i artikeln om initiativ för idéburet Sverige. Mera matnyttig kunskap hittar du även i vår blogg.

Publicerad
för 4 månader sen
Uppdaterad
för 10 dagar sen