Karensavdrag för personlig assistans — Räkneexempel

Innehåll
Karensavdrag: Nytt sätt att beräkna självrisk vid sjukfrånvaro
Karensavdrag och rörliga ersättningar
Karensavdrag och månadslön
Karensavdrag och timlön
Karensavdrag och timlön inklusive jour
Karensavdrag och beredskap
Karensavdrag och anställning per arbetad timme (vid behov)
Uppföljning och utvärdering

Om karensavdraget

Nytt sätt att beräkna självrisk vid sjukfrånvaro

Från och med årsskiftet gäller nya regler om karensavdrag. Vitsen med lagstiftningen är ett mer rättvist löneavdrag, självrisk, i samband med frånvaro på grund av sjukdom.

Ett exempel på detta är att karensen nu kommer räknas utifrån överenskommen genomsnittlig veckoarbetstid, vilket ger att arbetstagare som arbetar deltid får ett lägre avdrag än de som arbetar heltid.

Den andra förändringen är att karensavdraget kan omfatta flera kalenderdagar, alternativt arbetspass, vilket exempelvis inträffar om en medarbetare blir sjuk under slutet av ett pass och sjukfrånvaron fortsätter under kommande pass.

Karensavdrag och rörliga ersättningar

Om karensen dras av på tid då rörliga ersättningar (exempelvis ob, jour eller beredskap) skulle utgått räknas dessa in i avdraget. Rörliga ersättningar som skulle utgått enligt överenskommen arbetstid efter karensensavdraget ingår på motsvarande sätt i beräkningen av sjuklönen i upp till och med 14 kalenderdagar.

Karensavdrag och månadslön

Följ formeln enligt kollektivavtal för personliga assistenter (2710): §12, mom 4.1.

Karensavdrag och timlön

Karensavdraget ska utgå från tjänstgöringsgraden som är överenskommen mellan arbetsgivare och arbetstagare, dvs den ordinarie arbetstiden. Även om arbetstiden kan variera från vecka till vecka så uppnås den genomsnittliga veckoarbetstiden under den begränsningsperiod som ligger till grund för beräkningen av tjänstgöringsgraden.

Exempel 1

Assistentens tjänstgöringsgrad, ordinarie arbetstid, är 30 timmar i genomsnitt per vecka. Karensavdraget blir 20 % av 30 timmar, dvs 6 timmar (20 % * 30 timmar). I den för exemplet aktuella kalenderveckan är 2 pass inplanerade. Det första passet löper från kl 20–08 och det andra passet kl 15–24 senare samma vecka.

Exempel 1.1

Assistenten blir sjuk och kan inte arbeta på de kommande två passen. Karensavdraget blir då de första 6 timmarna av arbetspasset och därefter utgår sjuklön.

Pass 1Pass 2
20:00–02:00
6 timmar karens.
15:00–24:00
9 timmar sjuklön, dvs 80 % av aktuell timlön inklusive ev ersättning så som ob. Därefter utgår sjuklön med 80 % i upp till och med 14 kalenderdagar om sjukfrånvaron fortsätter.
02:00–08:00
6 timmar sjuklön, dvs 80 % av aktuell timlön inklusive ev ersättning så som ob.

Exempel 1.2

Assistenten blir sjuk i slutet av det första passet när det är 2 timmar kvar men blir frisk och arbetar vidare på kommande pass. Karensavdraget blir då endast dessa 2 timmar.

Exempel 1.3

Assistenten blir sjuk i slutet av det första passet när det är 2 timmar kvar och fortsätter vara sjuk på det andra passet.

Pass 1Pass 2
20:00–06:00
10 timmar utfört arbete.
15:00–19:00
4 timmar karens.
06:00–08:00
2 timmar karens.
(Sammanlagt 6 timmar karens.)
  19:00–24:00
5 timmar sjuklön, dvs 80 % av aktuell timlön inklusive ev ersättning så som ob. Därefter utgår sjuklön med 80 % i upp till och med 14 kalenderdagar om sjukfrånvaron fortsätter.

Karensavdrag och timlön inklusive jour

Precis som tidigare ska inte jouren räknas med vid fastställande av tjänstgöringsgraden, den genomsnittliga veckoarbetstiden. Dock ska jouren ingå vid sammanräkningen av de antal kronologiska klocktimmar som utgör karensavdraget.

Exempel 2

Assistentens tjänstgöringsgrad, ordinarie arbetstid, är 30 timmar i genomsnitt per vecka. Därutöver ingår jour med 5 timmar i genomsnitt per vecka. Den faktiska tid som assistenten är på arbetsplatsen är således 35 timmar per vecka i genomsnitt. Trots detta räknas karensavdraget endast på den ordinarie tiden och blir 20 % av 30 timmar, dvs 6 timmar (20 % * 30 timmar). I den för exemplet aktuella kalenderveckan är 2 pass inplanerade. Det första passet löper från kl 20–08 och det andra passet kl 15–24 senare samma vecka. Jouren infaller mellan kl 00–05.

Exempel 2.1

Assistenten blir sjuk och kan inte arbeta på de kommande två passen. Karensavdraget blir då de första 6 timmarna av arbetspasset och därefter utgår sjuklön.

Pass 1Pass 2
20:00–24:00
4 timmar karens på aktiv tid.
15:00–24:00
9 timmar sjuklön, dvs 80 % av aktuell timlön inklusive ev ersättning så som ob. Därefter utgår sjuklön med 80 % i upp till och med 14 kalenderdagar om sjukfrånvaron fortsätter.
00:00–02:00
2 timmar karens på jourtid.
(Sammanlagt 6 timmar karens.)
02:00–05:00
3 timmar sjuklön, dvs 80 % av aktuell jourersättning.
05:00–08:00
3 timmar sjuklön, dvs 80 % av aktuell timlön inklusive ev ersättning så som ob.

Exempel 2.2

Assistenten blir sjuk i slutet av det första passet när det är 2 timmar kvar, men blir frisk och arbetar vidare på kommande pass. Karensavdraget blir då dessa 2 timmar.

Exempel 2.3

Assistenten blir sjuk i slutet av det första passet när det är 2 timmar kvar och fortsätter vara sjuk på det andra passet.

Pass 1Pass 2
20:00–24:00
4 timmar utfört arbete.
15:00–19:00
4 timmar karens.
00:00–05:00
5 timmar utförd jour.
05:00-06:00
1 timme utfört arbete.
06:00–08:00
2 timmar karens.
(Sammanlagt 6 timmar karens.)
  19:00–24:00
5 timmar sjuklön, dvs 80 % av aktuell timlön inklusive ev ersättning så som ob. Därefter utgår sjuklön med 80 % i upp till och med 14 kalenderdagar om sjukfrånvaron fortsätter.

Karensavdrag och beredskap

Samma som med jour i exemplet ovan. Med andra ord, även om sjukfrånvaron enbart skulle infalla under beredskap, är det tjänstgöringsgraden som utgör beräkningsgrund för karensavdragets omfattning.

Karensavdrag och anställning per arbetad timme (vid behov)

För anställd som arbetar per timme, vid behov, utgör karensavdraget de första 8 timmarna av ett och samma schemalagda arbetspass. Därefter utgår sjuklön med 80 % på resterande del av arbetspasset alternativt kommande arbetspass i upp till och med 14 kalenderdagar om sjukfrånvaron fortsätter och arbetstid är schemalagd. Är arbetspasset då assistenten insjuknar kortare än 8 timmar utgör karensavdraget arbetspassets längd.

Exempel 3

Assistenten är anställd per arbetad timme och är schemalagd på två arbetspass där ordinarie assistent är frånvarande. Det första passet löper från kl 20–08 och det andra passet kl 15–24 senare samma vecka.

Exempel 3.1

Assistenten blir sjuk och kan inte arbeta på de kommande två passen. Karensavdraget blir då de första 8 timmarna av arbetspasset, därefter utgår sjuklön.

Pass 1Pass 2
20:00–04:00
8 timmar karens.
15:00–24:00
9 timmar sjuklön, dvs 80 % av aktuell timlön inklusive ev ersättning så som ob. Därefter utgår sjuklön med 80% i upp till och med 14 kalenderdagar om sjukfrånvaron fortsätter och arbetstid är schemalagd.
04:00–08:00
4 timmar sjuklön, dvs 80 % av aktuell timlön inklusive ev ersättning så som ob.

Exempel 3.2

Assistenten blir sjuk i slutet av passet när det är 2 timmar kvar men blir frisk och arbetar vidare på kommande pass. Karensavdraget blir då endast dessa 2 timmar.

Exempel 3.3

Assistenten blir sjuk i slutet av det första passet när det är 2 timmar kvar och fortsätter vara sjuk på det andra passet. Karensavdraget blir då endast de 2 timmar som återstår på första passet.

Pass 1Pass 2
20:00–06:00
10 timmar utfört arbete.
15:00–24:00
9 timmar sjuklön, dvs 80 % av aktuell timlön inklusive ev ersättning så som ob. Därefter utgår sjuklön med 80 % i upp till och med 14 kalenderdagar om sjukfrånvaron fortsätter och arbetstid är schemalagd.
06:00–08:00
2 timmar karens.

Exempel 4 inklusive jour

Assistenten är anställd per arbetad timme vid behov och är schemalagd på två arbetspass där ordinarie assistent är frånvarande. Det första passet löper från kl 20–08 med jour mellan kl 00-05 och det andra passet kl 15–24 senare samma vecka.

Exempel 4.1

Assistenten blir sjuk och kan inte arbeta på de kommande två passen. Karensavdraget blir då de första 8 timmarna av arbetspasset, därefter utgår sjuklön.

Pass 1Pass 2
20:00–24:00
4 timmar karens på aktiv tid.
15:00–24:00
9 timmar sjuklön, dvs 80 % av aktuell timlön inklusive ev ersättning så som ob. Därefter utgår sjuklön med 80 % i upp till och med 14 kalenderdagar om sjukfrånvaron fortsätter och arbetstid är schemalagd.
00:00–04:00
4 timmar karens på jourtid.
(Sammanlagt 8 timmar karens.)
04:00–05:00
1 timme sjuklön, dvs 80 % av aktuell jourersättning.
05:00-08:00
3 timmar sjuklön, dvs 80 % av aktuell timlön inklusive ev ersättning så som ob.

Exempel 4.2

Assistenten blir sjuk i slutet av det första passet när det är 2 timmar kvar, men blir frisk och arbetar vidare på kommande pass. Karensavdraget blir då dessa 2 timmar.

Exempel 4.3

Assistenten blir sjuk i slutet av det första passet när det är 2 timmar kvar och fortsätter vara sjuk på det andra passet.

Pass 1Pass 2
20:00–24:00
4 timmar utfört arbete.
15:00–24:00
9 timmar sjuklön, dvs 80 % av aktuell timlön inklusive ev ersättning så som ob. Därefter utgår sjuklön med 80 % i upp till och med 14 kalenderdagar om sjukfrånvaron fortsätter och arbetstid är schemalagd.
00:00-05:00
5 timmar utförd jour.
05:00–06:00
1 timme utfört arbete.
06:00-08:00
2 timmar karens.

Uppföljning och utvärdering

Senast den 31 oktober 2019 har Arbetsgivarföreningen KFO en gemensam uppföljning och utvärdering med Kommunal gällande nya regler och tolkningar av karensavdraget. Detta kan innebära att det blir vissa justeringar i överenskommelsen och tolkningen av karensavdraget.