Semester och ledighet

Semesterlagen omfattar alla anställda och alla slags anställningar och reglerar tillsammans med kollektivavtalen semester och ledighet.

Dags att planera inför julledighet

Lilla semesterchecklistan för arbetsgivare

  • Dags att ta in önskemål om julledighet och önskemål om annan semesterperiod.
  • Dags att ta in önskemål om sparade semesterdagar eller inte och i så fall hur många dagar.
  • Planera utifrån önskemålen och förlägg sedan semestern i enlighet med önskemålen eller vad du anser möjligt.
  • Planera även övrig semester under året.

Alla anställda har rätt att få ut fyra veckors sammanhängande semester under juni-juli-augusti. Om den anställde vill ha semestern förlagd till annan tid på året så kan ni vara överens om annat än fyra veckor på sommaren.

I samband med årets semesterplanering, när du som arbetsgivare tar in önskemål de anställdas semester, så kan du samtidigt begära önskemål om sparade semesterdagar till senare år.

Den anställde har rätt att spara betalda antal semesterdagar som överstiger 20. Här finns olika regler i semesterlagen och i kollektivavtalen. Enligt lagen får den anställde spara semester i fem år och ska dessutom ta ut de sparade dagarna det året. Men enligt vissa kollektivavtal så kan den anställde ha 25 sparade dagar och dessa kan sparas hur länge som helst.

Arbetsgivaren bestämmer tidpunkten

Om ni inte kommer överens

Det är du som är arbetsgivare som bestämmer när de anställda ska ha semester, men detta sker oftast genom överenskommelser med de anställda. Om ni inte kan komma överens så är det arbetsgivaren som bestämmer när  anställda ska ha semestern.

Om du och den anställde inte är överens om när semestern ska vara ska du ge den anställde besked om detta två månader innan.

Om den anställde inte vill eller kan spara semesterdagar

Om den anställde inte vill eller kan spara semesterdagar så är det arbetsgivarens skyldighet att se till att alla dagar läggs ut före den 31 december. Detta kan då innebära att semester måste förläggas till tider då den anställde inte vill ha semester.

Ta in önskemål och se om dessa fungerar med verksamheten i annat fall är det arbetsgivaren som ska lägga ut alla betalda dagar.

Kan inte bytas mot pengar

Det finns ingen möjlighet att byta semesterdagar mot pengar. Det kan bara ske om semester inte har kunnat läggas ut, på grund av sjukdom, tjänstledighet och så vidare.

Det finns ingen rätt för den anställde att välja att kombinera semester med kompdagar. Det är arbetsgivaren som bestämmer om utläggning av både semester och komptid. Vad gäller komptid så är det den anställde som frågar om kompledighet kan tas ut och arbetsgivaren som beviljar eller inte.

Gunnar Järsjö

Titel
Rådgivare, förskola och skola, tjänstemän inom handeln
Telefonnummer
08-702 54 19
E-postadress