Tjänstemän ITP (KFO–PTK)

ITP är en kollektivavtalad pensionsplan för anställda tjänstemän och medarbetare i verksamheter som är medlemmar i KFO och är bundna av kollektivavtal med ett PTK-förbund.

I ITP-planen ingår ålderspension, sjukpension, premiebefrielseförsäkring, familjepension, efterlevandeskydd och egenpension. Den sistnämnda samt ålderspensionen gäller från 28 års ålder. ITP 2 administreras av Collectum.

Förutsättningar för ITP 2

Varje tillsvidare anställd tjänsteman och medarbetare som har fyllt 18 år och som arbetar minst 8 timmar i genomsnitt per vecka ska anmälas till ITP från första anställningsmånaden. De som är visstids anställda och som arbetar mer än tre månader kan tillgodogöra sig pensionsrätt från och med den första anställningsdagen.

ITPK gäller enbart för ITP2 och är en premiebestämd ålderspension med efterlevandeskydd såsom familj- eller återbetalningskydd som tillval.

Vem omfattas av ITP 2?

För KFO-PTK omfattas alla anställda som är födda 1979 eller tidigare.

Förutsättningar för ITP 1

Tjänstemän och medarbetare som födda 1980 eller senare omfattas av ITP-planen, avdelning 1. ITP 1 administreras av Collectum.

Tjänstemän och medarbetare kan även omfattas av KTP 1 oavsett födelseår, om man:

  • Arbetar i ett företag som blir bundet av kollektivavtal om ITP genom medlemskap i KFO efter den 31 december 2008, och som fått godkännande av parterna att enbart tillämpa ITP 1.
  • Omfattas av reglerna om alternativ pensionslösning enligt avdelning 2, punkt 5:2.2 och väljer att omfattas av avdelning 1, förutsatt att en överenskommelse träffats mellan den anställda och arbetsgivaren.

I ITP 1 ingår förutom ålderspension, efterlevnadsskydd (återbetalningsskydd och familjeskydd) efter tillval, sjukpension, premiebefrielseförsäkring, samt förmåner vid utlandstjänstgöring.