Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, ger ersättning för tjänstemän och arbetare utöver den som Försäkringskassan betalar ut.

Trygghetsförsäkringen vid arbetskada gäller alla anställda från första anställningsdagen. Den gäller också vid olycksfall på väg till och från arbetet.

Omfattningen av TFA

Försäkringen gäller vid olycksfall, färdolycksfall och arbetssjukdom och kan lämna ersättning både under den akuta sjukdomstiden och om arbetsskadan ger bestående invaliditet. Vilken ersättning som betalas ut beror på hur länge den anställdes arbetsoförmåga varar och vilken typ av skada/sjukdom det rör sig om.