Omställning och trygghet

Med hjälp av omställningsstödets åtgärder kan en tung situation bli lättare.

Målet är att den uppsagde ska få snabb och effektiv hjälp att göra upp en handlingsplan, lära sig mer om vad arbetsmarknaden erbjuder, söka jobb och marknadsföra sig själv. Vägar till att byta yrke eller starta eget ingår också i planen.

Det är du som arbetsgivare och det lokala facket som tillsammans ansöker om omställningsstöd för den uppsagde.