Stöd till individuella rehabiliteringsinsatser

Arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning för hälften av rehabiliteringskostnaderna.

I AFA Försäkring finns medel till individuell rehabilitering genom AGS‐fonden. Den som ska genomgå rehabilitering eller förebyggande insats ska omfattas av avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) eller av efterskydd av försäkringen. Det ska finnas ett styrkt rehabiliteringsbehov och en plan för återgång i arbete.

Vid en insats som görs i förebyggande syfte kan ersättning betalas under tid då Försäkringskassan betalar förebyggande sjukpenning, vid behandlingssamtal som ker hos psykolog eller legitimerad psykoterapeut eller vid missbruks- eller beroendebehandling. Ansökan om medel för rehabilitering eller förebyggande insats görs av arbetsgivaren, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.

Ansökan görs till AFA-sjukförsäkring. I ansökan framgår vilka handlingar som behöver bifogas.

AFA Försäkring bedömer i varje enskilt ärende om kostnaden för den aktuella rehabiliteringsåtgärden kan betalas. Mer information finns på AFA Försäkrings webbplats.

Relaterad information