Avtalsgruppsjukförsäkring

Avtalgruppsjukförsäkringen (AGS) omfattar alla anställda arbetare i verksamheter som är medlemmar i KFO.

Den ger stöd till den som är sjukskriven eller har beviljats ersättning från Försäkringskassan.

Förutsättningar

När den anställde har varit sjuk mer än 14 dagar ska hon eller han fylla i och skicka blanketten Anmälan, avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och premiebefrielseförsäkring till AFA Försäkring. Du som arbetsgivare kan också göra en anmälan. Mer information om detta hittar du på AFA Försäkrings webbplats. Ersättningen betalas inte ut under samma tid som du betalat sjuklön.

Det är en försäkring som administreras av Pensionsvalet och är tecknad i AFA Försäkring.