Pension och försäkring

Som medlem i KFO omfattas era anställda av kollektivavtalade försäkringar som kompletterar de lagstadgade försäkringarna.

Vilka dessa avtal är framgår av det enskilda kollektivavtalet. Pensionsplanerna är antingen premie- eller förmånsbestämda och administreras av Collectum, Folksam, Fora och/eller Pensionsvalet.

En premiebestämd pensionsplan bygger på att arbetsgivaren betalar en viss summa av den pensionsmedförande lönen, vanligen 4,5 procent varje månad, medan en förmånsbestämd plan bygger på att man garanteras en viss procent av den pensionsmedförande lönen den dagen man går i pension.