Omställningsförsäkring

Är du tvingad att säga upp medarbetare på grund av arbetsbrist? Då kan dina medarbetare få stöd och ekonomisk ersättning via de omställningsavtal som ingår i det kollektivavtalade försäkringspaket du har som medlem i Arbetsgivarföreningen KFO.

Så funkar omställning

Våra omställningsavtal innehåller två olika former av stöd till den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist.

  • Dels kan den uppsagda få ekonomiskt stöd under perioden med arbetslöshet,
  • dels kan hen få olika former av stöd för att lättare komma i ny anställning.

Läs mer om anställnings upphörande.

När gäller inte omställningsavtal?

Den som blivit uppsagd av personliga skäl, eller som inte får en kortare visstidsanställning förlängd till följd av arbetsbrist,  har i vissa fall inte rätt till stöd enligt omställningsavtalet. Det är dock alltid bäst att kontakta TRS eller Ciko och låta dem bedöma rätten till stöd i varje enskilt fall.

Trygghetsrådet TRS

Vem får stöd från TRS?

Tjänstemän som omfattas av kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och ett fackförbund som är medlem i PTK kan få stöd via Trygghetsrådet TRS. Detta gäller dock inte anställda inom Folksamgruppen.

Ciko

Vem får stöd från Ciko?

Arbetare och tjänstemän som omfattas av kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och ett fackförbund som medlem i LO kan få stöd via Ciko. Detta gäller dock inte anställda inom Folksamgruppen.

Omställning via Ciko är en del av det större kollektivavtalade försäkringspaketet Avtalsförsäkring KFO-LO.

Omställning för anställda hos Folksam

Arbetare och tjänstemän inom Folksamgruppen har rätt till omställningsstöd via reglering i villkorsavtalet. På detta område finns alltså ingen separat omställningsorganisation.

Omställningsförsäkringens administration

Handläggning för TRS

Om du har anställda tjänstemän som omfattas av KTP, rapporterar du lönesumman en gång per år till Folksam, som sedan fakturerar dig TRS-premier. Detta gäller om du har KTP för äldre tjänstemän och ITP för yngre.

Om du enbart har ITP för alla dina anställda tjänstemän, rapporterar du lönesumman en gång per år till Fora, som sedan fakturerar dig TRS-premier.

Handläggning för Ciko

För Ciko fakturerar Pensionsvalet premier utifrån de löner du rapporterar in varje månad.

Nyanställda

Du gör ingen särskild anmälan till TRS av nyanställda. För Ciko kommer de med i månadsrapporteringen, och för KTP och ITP ingår de i den definitiva årslönesumma som du rapporterar vid årsskiftet.

När medarbetare sägs upp

Du som arbetsgivare bör kontakta TRS och Ciko så tidigt som möjligt i en övertalighetsprocess. Ju tidigare de kan komma in med sitt stöd, desto bättre blir resultatet.

Statligt omställningsstöd

Det finns ett särskilt omställningsstöd inrättat med anledning av coronakrisen. Läs mer om statliga åtgärder för arbetsgivare och hitta länkar till rätt information från regering och myndigheter.