Föräldrapenningtillägg

Föräldrapenningtillägg (FPT) är en försäkring som omfattar anställda arbetare i verksamheter som är medlemmar i KFO.

Föräldrapenningstillägget lämnar kompletterande ersättning när man får föräldrapenning från Försäkringskassan. Den ersätter det tidigare systemet med föräldralön. Om arbetstagaren har dagar kvar med föräldralön enligt avtal på företaget kan han eller hon omfattas av den nya försäkringen även om barnet är fött/adopterat före den 1 januari 2014. 

Fakta om försäkringen

  • Tillägget ges för en sammanhängande ledighet i samband med barns födelse eller adoption. Ersättningen motsvarar 10 procent av inkomsten upp till 10 prisbasbelopp. För lönedelar över 10 prisbasbelopp motsvarar ersättningen 90 procent.
  • Arbetstagaren ska ha varit anställd i minst 12 månader innan barnets födelse eller adoption. Anställningstid hos tidigare arbetsgivare som också har försäkringen får också räknas.
  • Ersättningen betalas under högst 60 dagar om arbetstagaren har varit anställd i minst 12 månader, och under högst 180 dagar om han eller hon har varit anställd i minst 24 månader.
  • Varje försäkrad förälder kan få ersättning för högst 180 dagar vardera per födelse eller adoption.
  • Arbetstagaren ansöker själv om ersättning från AFA Försäkring.
  • För den som ansöker om föräldrapenningtillägg betalas automatiskt premien till tjänstepensionen för samma period (premiebefrielseförsäkring).

Anmälan

För den som fått barn efter 1 januari 2014 kan anmälan göras via AFA Försäkrings kundwebb på www.afaforsakring.se eller via AFA Försäkrings kundcenter på 0771-88 00 99.

OBS! Försäkringen gäller endast för de arbetsgivare som har tecknat Kooperationens avtalspension (KAP). Den gäller inte för de arbetsgivare som har tecknat Kooperationens tilläggspension (KTP), till exempel tjänstemän, förskolor, skolor, hälsa, vård och övrig omsorg. För dessa gäller särskilda regler om föräldralön som följer av kollektivavtalet och som betalas av arbetsgivaren direkt.

Relaterad information