Avtalsgrupplivförsäkring

Avtalgrupplivförsäkringen (AGL) omfattar alla anställda arbetare i verksamheter som är medlemmar i KFO.

Avtalsgrupplivförsäkringen ger ersättning till efterlevande vid dödsfall. Ersättningen betalas ut i form av ett engångsbelopp till de efterlevande och som begravningshjälp till dödsboet. Engångsbeloppets storlek beror på den försäkrades ålder, arbetstid och vilka förmånstagare som finns. Även den som är sjukskriven, har sjukersättning/aktivitetsersättning eller är arbetsskadad kan omfattas av avtalsgrupplivförsäkringen.

Avtalsgrupplivförsäkringen är en försäkring som administreras av Folksam Kooperativa Tjänstepensioner och är tecknad i Folksam ömsesidig livförsäkring.