Lönestatistik hjälper dig vid lönerevision och lönekartläggning

För att följa upp utfallet av lönerevisionen och för att få information om löneläget på våra avtalsområden samlar vi årligen in löneuppgifter från medlemmarna. Nya tjänsten Lönesök gör det lättare att hitta rätt bland statistiken.

  • Nu presenterar vi lönestatistik via webbtjänsten Lönesök. (Använd den på datorn, tjänsten är ännu inte mobilanpassad.)
  • Bra underlag vid lönerevision och lönekartläggning.
  • Lätt att söka och filtrera på bland annat yrke, ålder och region.
  • Tidigare var lönestatistiken publicerad som en trycksak med namnet marknadslöneinformation.

Om lönestatistiken

Lönestatistiken tas fram som en följd av en partsgemensam statistiköverenskommelse i vilken arbetet kring den gemensamma lönestatistiken regleras. Den insamlade lönestatistiken delas enligt denna överenskommelse mellan parterna.

Koll på löneläget

Lönestatistiken utgör en sammanställning av löner för anställda i företag och organisationer som är medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO. Utgångspunkten är att beskriva löneläget på de vanligaste befattningarna inom respektive avtalsområde.

Vi vill gärna underlätta

För att göra det enklare för dig samarbetar vi med Medlingsinstitutet och SCB om insamling av löner till Sveriges officiella statistik. De uppgifter vi samlar in förmedlas till dessa myndigheter. Därför behöver du som är medlem bara lämna uppgifterna en enda gång.

Lönestatistiken är en medlemsförmån. För att se den måste du vara inloggad.